Motie Water en Rioleringsplan (WRP) 2016-2019

 In Moties

De Raad,

 

Gehoord de beraadslaging,

 

overwegende dat:

  • met dit raadsvoorstel alle taken van het stedelijke (afval)waterbeheer om praktische redenen in het WRP worden ondergebracht;
  • de rioolheffing een doelbelasting is;
  • de rioolheffing omlaag zou zijn gegaan wanneer de waterbeheertaken niet in het WRP waren samengevoegd;
  • er door instemmen met het raadsvoorstel een structureel positief effect van totaal 200.000 euro ontstaat in de algemene exploitatie;
  • het college ervoor kiest om deze 200.000 euro ongelabeld onderdeel te laten uitmaken van de afwegingen bij de perspectiefnota 2017;

 

van oordeel dat:

  • de 200.000 euro toebehoort aan de Houtenaren die rioolheffing betalen;

 

Draagt het college op:

  • in de perspectiefnota voor 2017 200.000 euro lastenverlichting te verwerken die ten goede komt aan de betalers van rioolheffing.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Wouter van den Berg

SGP

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter