2020 in vogelvlucht: andere houding participatie nodig

 In Nieuws

Onderstaande inbreng sprak fractievoorzitter Wouter van den Berg uit over de zogeheten ‘jaarstukken’ van 2020, het jaarverslag over het vorige jaar van de gemeente. 

 • Het is goed om te zien hoe velen zich het afgelopen jaar hebben ingezet om de gevolgen van de coronasituatie zo goed mogelijk op te vangen. Op gebied van gezondheid, zorg, maar ook de lokale economie. Dank aan alle ambtenaren voor hun inzet! Daarnaast ook kerken, wijkgenoten, buren, noem maar op. Juist in moeilijke omstandigheden leren we meer op elkaar terug te vallen. Een ding is sowieso duidelijk, dat het leven simpelweg niet maakbaar is. Niet in het klein, maar ook zeker niet in het groot.
 • Ook zien we inspanningen op gebied van tegengaan eenzaamheid, een belangrijk punt ook voor de SGP. Er zijn mooie initiatieven, maar de praktijk is weerbarstig, zien we in de monitor sociale kracht. Juist bij het tegengaan van eenzaamheid is het van belang om te zien naar elkaar, concreet, in je eigen omgeving.
 • Ook hebben we veel waardering voor de Houtenaren die met elkaar Houten zwerfvuilarm proberen te maken en te houden, en dank ook voor de gemeentelijke ondersteuning hierbij, top! Dit heeft het afgelopen jaar absoluut een boost gekregen.
 • Goed, de laatste jaarstukken van dit college. Waar was u nou het meest trots op? En wat is uw grootste leerpunt?
 • Deelprogramma ‘politiek en bestuur ‘
  • Slechts 40% Inwoners dat vindt dat de gemeente hen voldoende betrekt bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen. U wijst erop dat inwoners enthousiast waren toen ze vroegtijdig betrokken raakt, bij bijvoorbeeld de ruimtelijke koers, maar kritischer werden als ze dit niet vertaald zagen in inhoudelijke keuzes waar ze achter konden staan.
  • Lagere scores op mate waarin inwoners zich betrokken hebben gevoeld wordt veelal gekoppeld aan digitalisering en de ruimtelijke koers. Ik mis reflectie op wat er qua participatie beter had gekund.
  • Concrete vraag aan de portefeuillehouder: wat had u nou in 2020 anders kunnen doen, of: moeten doen, waardoor we betere scores op dit vlak zouden behalen?
 • Als voorbeeld van uitwerking samenlevingsagenda wordt genoemd o.a. Oude Dorp. Wat gaat er dan precies mis als we nu alweer merken dat het oude dorp zich voor groot deel niet herkend in de plannen?
 • Eerder waarschuwde de raad voor de enorme tekorten in het sociaal domein. De wethouder noemde het toen nog ‘boterzacht. Inmiddels weten we beter, wij hadden een andere houding verwacht. En sowieso, een betere koppeling tussen maatschappelijke doelen enerzijds, en indicatoren anderzijds.
 • Nu ook het begeleidende bureau van de Ruimtelijke Koers is afgehaakt kun je ook wel stellen dat er in feite een hoop geld is weggegooid. Niet alleen is het plan als zodanig niet meer één op één bruikbaar, er moeten ook veel extra kosten gemaakt worden om dit te repareren. Dat had niet alleen voor minder onvrede in de samenleving gezorgd, maar was ook gewoon goed voor onze portemonnee als gemeente.
 • Wij vinden het bijzonder teleurstellend dat er vorig jaar zo weinig gebeurd is op het gebied van cultuurhistorie en archeologie. Natuurlijk mooi dat er bijvoorbeeld historische verhalen rond het Oude Dorp verzameld zijn door de heer Wttewaal. En geen moment te laat, want een van de geïnterviewden woont nu niet meer in Houten wegens teruglopende gezondheid. Dat onderstreept het belang om actief te werken aan het levend houden van onze geschiedenis. Notabene in 2018 nam de raad op initiatief van de SGP een voorstel aan om onderzoek te doen naar een Houtens Museum. We zijn bijna drie jaar verder, er is praktisch niets gebeurd. Komt daar nog iets van, wethouder?
 • Dankzij CU ook inzet op gebied van problematiek rond complexe scheidingen, en aandacht voor duurzame partnerrelaties. Ik heb gelezen wat u zegt over de activiteiten op dit vlak, wat kunt u zeggen over de impact van deze inzet? acties versus ambities.
 • Opvallend dit jaar was ook de uitgebreide kritiek van de audit en rekeningcommissie. Op allerlei vlakken van informatievoorziening, tijdigheid, data, onderbouwing, etc, doen zij aanbevelingen. Die het college wéér ter harte neemt. Maar dat is hoe het vorig ook ging, dus de vraag is hier: wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat de lijst met verbeterpunten van de ARC volgend jaar vele malen korter is?
 • En het is een bijzaak hoor, maar wat mij betreft is het verminderen van de omvang van de jaarstukken wél een doel op zichzelf, 280 pagina’s, met daarbij nog tien bijlagen, is gewoon erg veel.
 • Participatie is het grote thema. Energietransitie, ruimtelijke koers, oude dorp, etc. We moeten echt toe naar het veel vroegtijdiger betrekken van onze inwoners bij de grote vraagstukken die hen raken. Zo werkt dan in 2021. En trek je niet terug in de veilige armen van de regio, dat is geen echte oplossing, we moeten het hier, lokaal, samen doen.

 

 

 

Foto via

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter