Raadstekst: woningen, jongerenparticipatie, windmolenpark

 In Nieuws

Bijdrage raad

We staan aan de start van Van Dalen 1, four more years. Een groeiende economie, maar grote opgaven. Hoe staat de SGP hier? Wij hebben verkiezingen gevoerd met vijf speerpunten: het buitengebied, ouderen en eenzaamheid, zonne-energie, samen ontwikkelen met inwoners, en beter groenonderhoud. Dat laatste punt is direct door het nieuwe college ingewilligd, dus dat is een effectieve start. Er gaat meer geld naar groenonderhoud. Wij zullen echter in de praktijk moeten zien wat dit voor het straatbeeld betekent en of het genoeg is. Verder blijven deze speerpunten actueel, en zullen we het college op deze punten die onderdeel uitmaken van onze visie op Houten, kritisch volgen en zelf met voorstellen blijven komen. En daarbij proberen we ook altijd de verbinding te maken met onze levensovertuiging. Zoals het besef dat niet alles maakbaar is, dat we afhankelijk zijn van onze Schepper, we verantwoordelijkheid hebben voor de aarde, en meer.

Het raadsvoorstel dat voorligt vraagt ons het collegeprogramma vast te stellen. In het rondetafelgesprek vond daarover al een discussie over plaats. Wij vinden het als oppositiepartij, hoe constructief ook zijn, vreemd om het collegeprogramma vast te stellen. Het bevat voor ons plussen en minnen, en daarom is het zuiverder het collegeprogramma voor kennisgeving aan te nemen. Dat betekent natuurlijk niet dat we geen mogelijkheden tot verbetering zien, dat zal ik zo toelichten langs een aantal hoofdlijnen, maar eerst een amendement op dit punt.

-Wonen

“Met 50.000 inwoners heeft Houten nog een schaalniveau waarop mensen elkaar kennen en herkennen. Hier hechten we waarde aan en daarom kiezen we, na eerdere groeitaken in de jaren ’80 en de jaren ’90, niet meer voor een nieuwe groeitaak. Er is nog wel plek voor nieuwe woningen, ook in de kleine kernen, maar de bouwlocaties zijn kleinschalig”. U zou kunnen denken dat dit een quote van de SGP is. Het komt echter letterlijk uit de Proeftuin Houten, de toekomstvisie die voor een belangrijk deel gebaseerd is op keuzes van onze eigen inwoners bij de Inwonerstop enige jaren geleden.

SGP-Houten is er van overtuigd dat ruimtelijke ordening alles te maken heeft met de identiteit van Houten, sociale cohesie, zorg, herkenning, gezondheid, etc. Houten is nu zodanig opgebouwd dat het op veel van deze vlakken goed scoort. De schaal past bij wie we zijn, bij ons DNA. Nieuwe ontwikkelingen moeten, in lijn met de toekomstvisie, passen bij dat DNA. Bezint, eer ge begint.

Wij hebben 25 jaar voor regio gebouwd; groeitaak na groeitaak. En iedereen van buiten Houten was terecht van harte welkom. Maar nu het gaat knellen mogen we legitiem de vraagstellen, waar ligt de grens? En natuurlijk is er wel woningbouw nodig in Houten. Specifieke woningbouw om knelpunten op te lossen, ouderenhuisvesting, jongeren, huisvesting voor zorg, etc. Bouwen voor onze Houtense woningzoekenden, passend bij ons DNA.

Er is ook een relatie tussen grootschalige nieuwe woningbouw en milieu en natuur. Forse verstening betekent meer verkeer, meer stenen in plaats van groen, meer voorzieningen, druk op recreatie, en ga zo maar door, laten we de ogen daar niet voor sluiten.

Ja, er is woningnood. En nee, wij Houten niet op slot doen, maar eerst een fundamentele bezinning met raad, college en samenleving over de bouwambities van Houten, en dan pas concrete aantallen vaststellen. Nu al met aantallen gaan gooien zet de discussie op slot. Daarom een motie om eerst de discussie met raad en samenleving aan te gaan, alvorens ons vast te pinnen op een definitief aantal, dat een eigen leven gaat leiden.

-Energietransitie

De energietransitie is een belangrijke opgave op weg naar een duurzamere wereld. En dat is ook nodig, want de mensheid leeft op veel te grote voet. De uitvoering van die transitie is echter niet eenvoudig, dat weten we allemaal. SGP-Houten is voor windenergie, maar niet op deze locatie midden in het open landschap van ’t Goy en zonder direct draaglvak. En nu de provincie én dit college aangeven te hechten aan draagvlak onder direct omwonenden, is de conclusie snel getrokken. Dat draagvlak is er niet. En dan kunnen we nog heel veel tijd en geld gaan besteden aan een langdurig en slepend proces, maar beter zien we daar vanaf. Erken dat dit draagvlak er niet is, ga met initiatiefnemer en provincie op zoek naar een betere locatie.

Laat die afwachtende houding los, en ga staan voor ook deze burgers. Vorige week zat ik nog aan een keukentafel in het buitengebied, om heel direct de zorgen te horen. Mensen zijn niet tegen duurzaamheid, maar wijzen op het belang van nieuwe technieken, op risico’s, zijn zelf bezig met verduurzaming, en ga zo maar door. Vooral overheerst het gevoel: de extra inzet van dit college op communicatie heeft maar één doel: ons aan boord krijgen. College, laat de participatie bij dit megaproject niet over aan de initiatiefnemer, neem regie!

-Bent u op de hoogte van de manier waarop de initiatiefnemer werkt aan draagvlak? Wat vindt u daarvan? Ziet u dat dit verwijdering geeft tussen mensen in de buurt?

-Met welk doel precies steekt u 100.000 euro extra in participatie?

-Wat vindt u van het feit dat het college van Wijk bij Duurstede kortweg tegen het windpark op deze locatie is?

-SGP-Houten is van mening dat de gemeente zich te afwachtend opstelt, en roept u daarom ook op zelf onderzoek te doen naar een betere locatie voor een tweede windpark. Daarvoor bijgaande motie, met inspiratie uit het CDA-verkiezingsprogramma.

Als het gaat om duurzaamheid wil de SGP u nog drie concrete suggesties doen:

-Het plasticoverschot is enorm, nog efficiënter verwerken van plasticafval is nodig. Beter scheiden en effectiever hergebruiken, als gemeente zelf meer doen aan recycling. Denkt het college daarover na?

-Wilt u zich nader verdiepen in Mr. Fill, een vuilnisbak bedoeld voor de openbare ruimte, met een elektrische pers op zonne-energie, daarmee wordt het afval klein geperst, waardoor er 5-8 keer meer afval in kan en er dus veel kosten bespaard kunnen worden.

-Wat betreft het papieren reclamemateriaal dat door de brievenbus komt kennen we nu het opt-out systeem, als je er niet aan mee wilt doen plak je een nee/nee of nee/ja sticker op je brievenbus. Het zou een hoop papierafval schelen als we dit om zouden draaien naar een opt-in systeem, je krijgt alleen de reclamefolders als je actief aangeeft dat je dat wilt. Wilt u de mogelijkheden hiertoe onderzoeken?

-Jongeren

Het college heeft een brief gestuurd over jeugdhulp. En de heugdhulp staat onder druk. Een stijgende vraag, aanbod nog volop in transitie, te lage budgetten van overheid, hoge werkdruk en moeilijke zoektocht naar personeel. Dat is overigens niet uniek; de meeste gemeente worstelen ermee. Het Rijk steekt weer eens de kop in het zand. Wij vragen ons af: zijn de goedbedoelde maatregelen van het college genoeg? Is er niet een fundamenteel gesprek met raad en samenleving nodig over de toekomst van de jeugdhulp? We moeten koste wat het kost voorkomen dat onze jongeren de dupe zijn. Hoe schat het College dit zelf in?

Gelukkig hebben niet alle jeugdigen en jongeren te maken met zorg. Als het breder gaat om betrokkenheid van jongeren bij het gemeentelijke beleid, is eerder vanavond al het gezamenlijke voorstel van SGP en D66 over jongerenparticipatie besproken. Een gezamenlijke actie van Jan Henric en Jaap vanuit hun hart voor jongeren, een mooi voorstel!

En zowel bij jongeren, als bij wonen, als bij duurzaamheid geldt: participatie is de crux! Bij het windpark dreigt het al fout te gaan, bij wonen wordt de verkeerde volgorde bewandeld. College, let op uw zaak!

-Financieel

Tot slot, het mag helder zijn dat de SGP geen voorstander is van weer miljoenengrepen uit de beklemde reserve, zonder dat we eerst met elkaar gesproken hebben over de gewenste omvang van die reserve. Dat betekent niet dat we tegen de doelstellingen van de bestedingen van deze onttrekkingen zijn, maar wel dat we vinden dat de race naar de bodem van onze spaarpot moet stoppen. Want er kan zomaar weer een nieuwe crisis uitbreken, en als we dan onvoldoende vet op de botten hebben, hebben we een groot probleem.

Voorzitter, dank u wel

Uitkomst van deze raad

Het amendement voor ter kennisgeving aannemen werd afgewezen.

Het voorstel van SGP en D66 met betrekking tot jongerenparticipatie werd unaniem aangenomen.

De motie met betrekking tot de alternatieve locatie voor een tweede windmolenpark werd afgewezen.

De motie met betrekking tot het aantal woningen in het collegeprogramma werd afgewezen.

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter

rollator