Algemene beschouwing 2013

 In Nieuws

Voorzitter

Dit college is in deze PP nota tot stilstand gekomen. Het lijkt uitgewerkt, uitgeblust en uitgeregeerd. En waaraan kun je dat zien? Dit college blijkt niet in staat het financiële gat wat er nog ligt voor de jaren na 2014 te dichten En wetende dat dit gat nog groter wordt nu men in Den Haag nog eens 6 miljard gaat bezuinigen komt dit college niet in beweging. Het volgende college mag het opknappen. Wij zijn van mening dat we nu de keuzes hadden moeten maken maar het college schuift majeure zaken voor zich uit, pakt “klein bier” aan en verhoogd de lasten. En van de weeromstuit heeft men geen participatietraject ingezet met de inwoners.  Alsof de burgers er voor ons zijn en niet andersom.

Dit college repareert het dak als het keihard staat te regenen. Typisch overheid. Zo wil dit college het gemeentelijk onroerend goed verkopen als gevolg van de bezuinigingen terwijl dankzij de crisis  de onroerend goed markt op z’n achterste ligt. Dat schiet natuurlijk niet op. Dat dak moet je repareren als de zon schijnt. Hoe vaak hebben we er niet gehamerd dat je een kerntakendiscussie (een strategische heroriëntatie zo u wilt) moet voeren als je niet gehinderd wordt door bezuinigingen of crises. Een gemiste kans.

Het begon zo mooi, echt. Ik heb mijn algemene beschouwingen nog weer eens nagelezen. Wat was ik enthousiast over de 4 uitgangspunten die dit college stelde. Ik ken ze bijna uit het hoofd:

•          Basispakket aan voorzieningen

•          We doen een beroep op zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van inwoners instellingen en bedrijven.

•          Juiste voorwaarde scheppen voor ondernemerschap

•          De gemeente ondersteunt wie dat echt nodig heeft.

Waarover je nog van mening kan verschillen is het basispakket aan voorzieningen. Ieder zal de grens van het basispakket anders trekken. Hetzij vanuit je eigen achtergrond of gedreven vanuit de financiële druk.

Zo past voor ons een grote subsidierelatie met het Theater niet meer in het basispakket. Moeten we nog een subsidierelatie voor een buitenzwembad hebben terwijl er een commercieel zwembad is en een mooie zwemplas in Houten.

Dat soort vragen hadden we nu een antwoord op moeten hebben.

Uit de frisdenk ideeën en omdenkgroepen is voldoende houvast (400 ideeën) gekomen om daar iets mee te doen

Zelf mocht ik in zo’n omdenkgroep zitten en u weet:  ik ben er teleurgesteld uit vertrokken. Als dit het resultaat is van om en frisdenken: het opheffen van een reservering van 340.000 euro (waardoor er opeens zoveel meer in kas zit) , het afschaffen van subsidies van fanfares, het verlagen van de reinigingsfrequentie van bruggen het verhogen van de OZB voor niet woningen en het verlagen van de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio. Dan is dat erg mager. Voorzitter als dit de oogst is dan heb ik me er bij deze niet aan verbonden. Voor deze bezuiniging had u geen fris en omdenkgroep nodig.  Ik schaam me voor dit resultaat. De financiële risico’s die we hebben had u moeten oppakken, u had moeten doorpakken en het moeten verpakken.

Deze fractie is van mening dat we bezuinigingsmaatregelen met een groot effect ook op lange termijn nu hadden moeten nemen dan fanfares en Oranjeverenigingen op te offeren op korte termijn. Maatregelen met grote impact zullen we toch moeten nemen. En als we straks terugkijken hebben we Instituten die er toe doen geslachtofferd. Als u dat doet dan in ieder geval zonder onze instemming. Wij zullen dan ook een amendement indienen om dat te voorkomen.

De Wiese. U heeft ons niet tijdig en adequaat geïnformeerd. Ik hoop dat mijn collega’s het dossier ook hebben gevolgd. Ik zal er niet veel meer over zeggen. We vragen een uitspraak van de raad.

Voorzitter de bottom line voor de SGP bij ombuigingen is:

•          schild voor de zwakken

•          en verantwoordelijkheid voor de schepping. 

Dat maakt dat we in deze perspectiefnota van Houten&co vooralsnog uit de wind willen zetten met betrekking tot het niet indexeren van de subsidie na 2014.  Na een plezierig en uitvoerig gesprek vrijdag zijn wij tot de conclusie gekomen dat voor van Houten&co een belangrijke rol weggelegd is op het gebied van o.a. participatie, zelfredzaamheid en ondersteuning van kwetsbare burgers, jong en oud. Wij zien dat in de lijn met uw eigen voorstel om niet om te buigen op de (0de en 1stelijns) basisvoorzieningen in het sociale domein. Wij zullen hiertoe een amendement indienen.

En ja voorzitter; zal ik het maar plat zeggen. Wij steken liever het geld in het preventieve werk voor kwetsbaren door bijvoorbeeld Houten & Co dan in de culturele elite van Houten met het theater. Ik sta liever voor de kwetsbaren dan dat ik de lachbui van een ander ga betalen.

Voorzitter, dit college kiept de financiële problemen over de schutting naar het volgende college. Of wij dat volgende college gaan meemaken weten we met z’n allen niet. Het zijn de laatste algemene beschouwingen voor de as verkiezingen.

Misschien vind u mij te kritisch of anderen misschien wel zuur. Dat mag. Zoals u weet zitten wij hier niet om aardig gevonden te worden maar voor onze inwoners. Deze fractie en deze fractievoorzitter is bijzonder betrokken bij deze gemeente. Daar zoeken we het beste voor. Onze afweging is niet kunnen we hier het college mee pesten of laten tackelen. Wij hebben al decennialang het voordeel dat we elk voorstel vanuit onze niet college positie op z’n merites mogen en kunnen beoordelen.

Voorzitter tot slot. We staan in een samenleving die vereenzaamd ondanks alle communicatiemiddelen die we hebben. We gaan toe en leven al in een samenleving die steeds individualistischer wordt. We gaan naar een politieke cultuur die het maakt dat er geen onderscheid meer mag zijn. Partijen als de onze, daar is eigenlijk geen ruimte meer voor. Soms maak ik me daar erg druk over. Nodig is dat niet(maar ook ons is niets menselijks vreemd) want we mogen geloven dat we alles aan de HEERE God kunnen en mogen overlaten. We belijden ook te regeren zoals in elke wet en koninklijk besluit staat: bij de gratie Gods. Als de Grote Bestuurder van Hemel en van aarde. Als ik al mijn werk in dat licht mag zien maakt dat bescheiden en dankbaar. Dankbaar dat ik dit dan nog mag en kan doen. Ik hoop te mogen zijn een heel klein radertje in dat grote werk van Hem. Niet ter eer en meerdere glorie van de SGP van de fractie of van Gijs van Leeuwen, maar kan het zijn van Hem die ons het leven en de gezondheid nog geeft om dit werk te mogen doen. Dan overheerst dankbaarheid. Zoals we ook dankbaar zijn (ondanks de kritiek die we hebben) voor het feit dat we gekozen hebben voor een nieuwe burgemeester met enorme kwaliteiten en toevallig ook nog afkomstig uit onze zusterfractie, dat er nog respect is voor de zondag door niet te kiezen voor de ruimere zondagsopenstelling, door het reclamebeleid in de openbare ruimte netjes te houden om maar niet meer te noemen.

Ik dank u nogmaals ik dank het ambtelijk apparaat en dit college. Ik wens u Gods Zegen toe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter