Algemene beschouwing 2018 SGP-Houten

 In Nieuws

Voorzitter,

We blikken vooruit op 2018. Een moment ook om de tijd waarin we leven te beschouwen, en te betrekken bij de keuzes die we maken. En wat is er dan veel aan de hand, zowel buiten ons land als in ons land. Instabiliteit is de enige constante. Verdergaande individualisering, vluchtelingstromen, afnemend vertrouwen in instituties, en mensen zoeken naar zingeving. Maar gelukkig is dat niet het einde van alle dingen, en mogen we belijden dat God regeert. En dat heeft ook betekenis voor ons in de lokale politiek

  • Tegenover individualisering zetten we juist samenbinding, en er zijn voor elkaar. Dáárom zijn verenigingen en maatschappelijke initiatieven zo belangrijk.
  • Mensen moeten vluchten vanwege onveiligheid, dáárom is veiligheid zo belangrijk.
  • Instituties niet meer worden vertrouwd, dáárom vinden we juist dat het lokaal bestuur dicht bij inwoners moet staan. Luisteren. Écht luisteren. Samen optrekken.
  • Veel mensen zoeken naar zin en betekenis. Dáárom wijzen we graag op de kerken als plaatsen van geloof, rust en geborgenheid.

Dat zijn lijnen die voortkomen uit ons DNA, en mede ingeven hoe we tegen toekomstplannen aankijken.

Niet onze keuzes

Financieel gezien maken we bij deze perspectiefnota de keuzes voor volgend jaar. De SGP heeft grote vragen en twijfels bij de voorgestelde uitgave van maar liefst 3 miljoen euro uit de beklemde reserve. Allereerst de 1,2 miljoen in de eigen organisatie. De onderbouwing en of deze bijdrage niet structureel nodig is, is ons niet duidelijk. Die 3 miljoen euro is voor wettelijke verplichtingen én uitwerking van door de raad vastgestelde visiedocumenten. Maar waarom is financiering voor ingeslagen beleid niet al geregeld toen we het beleid vaststelden? Ik ga wat dieper op twee voorbeelden in.

Neem de investering van 75.000 euro voor het Houtens aandeel in de kosten van de regionale projectleider ‘Omgevingsvisie Kromme Rijn’. Je zou denken, waarom moet dat uit de beklemde reserve komen? Hadden we daar niet al dekking voor? Als we dan het raadsvoorstel over de Omgevingsvisie Kromme Rijn erbij pakken, lees ik bij financiën als dekking: “de bestaande budgetten Advieskosten bestemmingsplannen en Implementatie omgevingswet”. Dit lijkt toch echt iets anders dan als dekking: de beklemde reserve. Ik hoop dat ik dit verkeerd begrijp, graag toelichting van de wethouder.

En neem de € 135.000 voor de uitvoering van het project Hollandse Waterlinie. In de toelichting in de Perspectiefnota wordt nadrukkelijk verwezen naar de op handen zijnde nominatie van de Waterlinie als UNESCO Werelderfgoed. Pakken we het raadsvoorstel over de steunbetuiging daarvoor er even bij, lezen we bij de financien: niet van toepassing. Nee, dat snap ik, steun betuigen kost geen geld. Maar nu het werelderfgoed dreigt te worden is er 135.000 euro nodig. Waarom is dat toen niet gezegd? Graag reactie van de wethouder.

We zijn nu staand beleid aan het financieren uit de beklemde reserve, dat kan niet de bedoeling zijn. Dat is een manier van begroten waar wij grote vraagtekens bij zetten. Andersom gezegd: als de middelen uit het beklemd vermogen niet beschikbaar worden gemaakt, kan het college dan ingezet beleid niet uitvoeren? Dat zou een rare figuur zijn. Graag reactie wethouder.

Als we dan kijken wáár het geld heen gaat, zien we dat een deel gaat naar evenementen, een mediacentrum, het culturele veld, en vooral ook de eigen organisatie. Maar er wordt geen extra geld uitgetrokken voor het sociaal domein, voor ouderen, voor het stimuleren van een leescultuur, voor groenonderhoud, voor extra terugdringen inbraken en diefstal, voor het zwembad, voor de bieb, voor een fietsverbinding naar de Goyerbrug, om maar wat zaken te noemen. Het perspectief van het college is daarmee niet het perspectief van SGP-Houten

Vereenvoudig eigen bijdrage in de zorg

Als eerste noemde ik het sociaal domein. De SGP wijst in het bijzonder op de eigen bijdrage in de WMO. Ambtelijke navraag leert ons dat er maar liefst een half miljoen euro (!) is geïnd als eigen bijdrage voor de WMO. Een half miljoen. In één jaar. Van mensen die zorg nodig hebben. Ja, de bijdrage is eerder al omlaag gegaan, maar nee, dit is niet de doelgroep waar we zoveel geld vandaan moeten halen. Leerdam schafte de inkomensafhankelijke eigen bijdrage al geheel af, en heeft nu een generieke, lage eigen bijdrage, met steun van staatssecretaris Van Rijn. Eenvoudiger voor de burger minder vragen en gedoe rondom de eigen bijdrage. De SGP dient daarom een motie in, die het college vraagt te onderzoeken onder welke voorwaarden de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in Houten kan worden vereenvoudigd, verminderd of afgeschaft.

Schroef het groenonderhoud op

Voorzitter, dan het groenonderhoud. Uit het inspectierapport over het groenonderhoud in 2016 blijkt dat Houten aan de zelf gestelde normen voldoet. Interessant is dat de praktijk anders doet vermoeden. Ik breng u in herinnering onze schriftelijke vragen van vorig jaar zomer: kan het nóg groener? Nadere bestudering van het inspectierapport laat zien dat er diverse kritische noten worden gekraakt op het punt van onkruid. En dat zagen we vorig jaar dan ook duidelijk in het straatbeeld. En ook dit jaar zijn er weer signalen. Dan kan er maar één conclusie zijn, als wat we buiten zagen en zien past binnen de normen, dan zijn de normen te laag. Daarom een motie van de SGP: we zien graag dat de raad als ambitie uitspreek dit weer terug te draaien zodra het kan. Want een slordig straatbeeld en verrommeling dragen niet bij aan een gevoel van sociale veiligheid, het tegenovergestelde wel.

Woonopgave: Geef eigen inwoners voorrang

Voorzitter, tot slot, een van de grote opgaves die voor ons ligt is de woonopgave. De SGP is vóór bouwen op beschikbare locaties, maar altijd met draagvlak en naar redelijkheid, passend bij de opzet van Houten. En waar het kan vinden wij het helemaal geen schande te kijken of mensen met een binding aan Houten voorrang kunnen krijgen bij bouwprojecten. We kregen daarover al een mooie toezegging van wethouder Geerdes bij de bouwplannen in Tull en ’t Waal, en ook bij De Kleine en Grote Geer is dat de inzet. Meer van dat graag.

Vooruitblik

Voorzitter, wij kijken uit naar de verkiezingen. Wij zullen met allerlei plannen komen om de kwaliteiten en kracht van Houten verder te benutten en te versterken.

Aan het begin van mijn bijdrage schetste ik kort iets over de wereld waarin we leven. We zijn dankbaar voor al het goede wat er nog is, ook hier in Houten, maar ook de zorgen zijn groot. Wat zal de toekomst ons brengen? Te midden van die onrust, ben ik blij de volgende uitspraak van Augustinus met jullie te delen: Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U, o God.

En daar sluit ik graag mee af, dank u wel.

Wouter van den Berg, fractievoorzitter SGP-Houten

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter