Amendement: Beheer Openbare Ruimte

 In Amendementen

 

 

   

Raadsvoorstelnummer: 2014-068

 

   

Onderwerp: Startnotitie groot onderhoud en vervanging Beheer Openbare Ruimte (BOR) 2014-2024

 

   

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 16-12-2014

 

   

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

 

Beslispunt 1 als volgt aan te passen

 

1. De ‘Startnotitie groot onderhoud en vervanging BOR 2014-2054’ vast te stellen

en hiermee:

  • een vervolgtraject gericht op herinrichting, zelfbeheer, innovatie en financiën

uit te werken, met uitzondering van onderzoek naar verlaging van kwaliteitsnormen en het inzetten van het overschot uit de rioolheffing;

  • besluitvorming over nadere voorstellen voor maatregelen in het kader van de

Perspectiefnota 2016 af te wachten.

 

   

Toelichting:

 

De SGP vindt het onjuist dat er in het kader van de ontstane tekorten bij groot onderhoud en vervanging Beheer Openbare Ruimte onderzoek gedaan wordt naar oplossingsrichtingen die wij onwenselijk vinden.

 

Het college stelt voor om in het kader van herinrichting te onderzoeken of er een verlaging van kwaliteitsnormen moet komen. Houten heeft de afgelopen jaren al de nodige concessies moeten doen op het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. Dit terwijl het onderhoud van de openbare ruimte één van de kerntaken is van de gemeente. Hier moeten we niet verder op inleveren.

 

Ook stelt het college voor om te onderzoeken of de structurele financiële ruimte die er is in de opbrengsten van de rioolheffing aan te wenden voor  groot- en regulier onderhoud dat een relatie heeft met rioolbeheer in de openbare ruimte. Terecht merkt het college op dat het hier gaat om belastinggeld en dat het overschot betekent dat de rioolheffing ook omlaag kan.

 

Het zou inefficiënt zijn om tijd en middelen te besteden aan het onderzoeken van bovenstaande, ongewenste oplossingsrichtingen.

 

   

 

Gijs van Leeuwen

SGP

 

 

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter