Amendement: betrekken dorpsraden bij realisatie zonnevelden

 In Amendementen

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

 

Beslispunt 1 als volgt te wijzigen:

 

  1. het Uitnodigingskader zonnevelden vast te stellen met dien verstande dat aan het Uitnodigingskader een paragraaf Participatie wordt toegevoegd met de volgende tekst:

 

  1. Zonnevelden hebben een impact op de leefomgeving die verder strekt dan enkel de directe omgeving van een initiatief. Bij een initiatief worden de bij de locatie betrokken ‘Dorpsraden’ zoals Mooi ’t Goy, Stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal en Belangengroep Schalkwijk geconsulteerd voor het uitbrengen van een advies.

 

Toelichting:

Zonnevelden hebben een impact hebben op de leefomgeving. Draagvlak in de samenleving is dan ook van groot belang. Het uitnodigingskader speelt al in op draagvlak door de direct omwonenden een stem te geven. Maar de impact van een groot zonneveld overstijgt de direct omwonenden, het gaat de hele gemeenschap aan. Via de dorpsraden kunnen de inwoners van een kern bij de planvorming worden betrokken. Dit amendement heeft tot doel om de dorpsraden een adviserende stem te geven bij de realisatie van zonneparken.

 

 

Wouter van den Berg

Fractievoorzitter SGP-Houten

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter

Oude Dorp