Amendement bezuiniging onderhoud openbare ruimte

 In Amendementen
Voorstel Nr.: 2011-037
Onderwerp: Bezuiniging onderhoud openbare ruimte (voorstel 2)
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 23 juni 2011:

– gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 2011-037;

– gehoord de besprekingen in het RTG op 9 juni 2011;

Overwegende dat:

–          bij de bezuinigingen procentueel gezien onevenredig veel middelen worden weggehaald bij Openbare Ruimte;

–          de Openbare Ruimte een direct intredende onwenselijke verslonsde indruk zal krijgen indien minder aan onkruidbestrijding en klein onderhoud wordt gedaan;

Besluit:

–          het beslispunt 2 als volgt te wijzigen: In te stemmen met de ombuigingsvoorstellen met uitzondering van het onder punt 2.3 Groenbeheer genoemde:

–     1.2 er wordt minder aan onkruidbestrijding gedaan en er wordt niet meer handmatig rond obstakels gemaaid

–     1.12 het service budget groen wordt geschrapt waardoor groene bewonerswensen niet meer zullen worden gehonoreerd;

en onder punt 2.3 Beheer bovengrondse infrastructuur genoemde:

–     2.2 minimaal klein onderhoud aan elementenverharding;

–     2.5 minimaal onderhoud fietspaden wordt meegenomen in groot onderhoud projecten.

–        De dekking van deze keuze bij voorkeur te zoeken in de sector sport.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten van 23 juni 2011.

Ondertekening en naam indiener:

Gijs van Leeuwen

SGP                

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter