Amendement: Bibliotheek

 In Amendementen

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 8 maart 2016

 

Onderwerp: Invulling toekomst bibliotheek Houten

 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

 

Beslispunten als volgt te wijzigen:

1a. In te stemmen met het voorstel van Bibliotheek Lek en IJssel t.a.v. invulling van de toekomst van de bibliotheek in Houten voor € 679.000 met als hoofdpunten:

 • Transparante basisvoorziening met innovatie elementen;
 • Gedeeltelijke omslag naar selfservice en vrijwilliger inzet;
 • Prioriteit bij bereiken jeugd;
 • Uitvoeren selectie programma’s voor realisering maatschappelijke doelen. (keuzes uit ambitieprogramma door bibliotheek)

 

1b. hiermee € 121.000 van de taakstelling uit het collegeprogramma 2014 – 2018 met ingang van 2017 te realiseren.

 

Toelichting:

 • De dienstverlening van Bibliotheek Lek en IJssel wordt hard getroffen. Zie hiervoor de bijlage bij dit amendement: Minussen op dienstverlening in Houten;
 • Met de voorgestelde bezuiniging komt het subsidiebedrag per inwoner (7,56 euro) fors onder het richtbedrag van de VNG (12 euro);
 • Het maatschappelijk effect van de bezuiniging op de abonnementen levert (door bibliotheek gecalculeerd) verlies op van 10 – 15% (15% verlies betekent 3450 (!) lezers minder, uitgaand van 2 personen per abonnement, in totaal heeft de bieb momenteel X abonnees.
 • Relevante maatschappelijke programma’s gaan verloren;
 • Kosten voor leden stijgen substantieel (zowel qua abonnementskosten, als reserveringskosten en boetegelden bij te laat inleveren);
 • De continuïteit van de bibliotheek is onzeker. Er is geen plan B en reorganisatie van de bibliotheek betekent nog eens 150.000 – 200.000 euro aan frictiekosten voor bibliotheek Lek en IJssel, waarin gemeente Houten niet in tegemoet komt. Daarnaast bezuinigt mogelijk ook Lopik op de bibliotheek Lek en IJssel);
 • De uitvoering van selectie programma’s uit ambitieprogramma is nodig om de maatschappelijke meerwaarde van de bibliotheek op peil te houden (kosten € 179,000) omdat de bibliotheek een belangrijke maatschappelijke partner is in onderwijs, stimulering leesvaardigheid, sociale domein, werkgelegenheid, etc.. De selectie van programma’s sluit nauw aan bij maatschappelijke doelen van de gemeente Houten;
 • Een bezuiniging van € 121.000 wordt gerealiseerd.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Pascal Ooms SGP

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter