Amendement: Bibliotheek

 In Amendementen

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 8 maart 2016

 

Onderwerp: Invulling toekomst bibliotheek Houten

 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

 

Beslispunten als volgt te wijzigen:

1a. In te stemmen met het voorstel van Bibliotheek Lek en IJssel t.a.v. invulling van de toekomst van de bibliotheek in Houten voor € 679.000 met als hoofdpunten:

 • Transparante basisvoorziening met innovatie elementen;
 • Gedeeltelijke omslag naar selfservice en vrijwilliger inzet;
 • Prioriteit bij bereiken jeugd;
 • Uitvoeren selectie programma’s voor realisering maatschappelijke doelen. (keuzes uit ambitieprogramma door bibliotheek)

 

1b. hiermee € 121.000 van de taakstelling uit het collegeprogramma 2014 – 2018 met ingang van 2017 te realiseren.

 

Toelichting:

 • De dienstverlening van Bibliotheek Lek en IJssel wordt hard getroffen. Zie hiervoor de bijlage bij dit amendement: Minussen op dienstverlening in Houten;
 • Met de voorgestelde bezuiniging komt het subsidiebedrag per inwoner (7,56 euro) fors onder het richtbedrag van de VNG (12 euro);
 • Het maatschappelijk effect van de bezuiniging op de abonnementen levert (door bibliotheek gecalculeerd) verlies op van 10 – 15% (15% verlies betekent 3450 (!) lezers minder, uitgaand van 2 personen per abonnement, in totaal heeft de bieb momenteel X abonnees.
 • Relevante maatschappelijke programma’s gaan verloren;
 • Kosten voor leden stijgen substantieel (zowel qua abonnementskosten, als reserveringskosten en boetegelden bij te laat inleveren);
 • De continuïteit van de bibliotheek is onzeker. Er is geen plan B en reorganisatie van de bibliotheek betekent nog eens 150.000 – 200.000 euro aan frictiekosten voor bibliotheek Lek en IJssel, waarin gemeente Houten niet in tegemoet komt. Daarnaast bezuinigt mogelijk ook Lopik op de bibliotheek Lek en IJssel);
 • De uitvoering van selectie programma’s uit ambitieprogramma is nodig om de maatschappelijke meerwaarde van de bibliotheek op peil te houden (kosten € 179,000) omdat de bibliotheek een belangrijke maatschappelijke partner is in onderwijs, stimulering leesvaardigheid, sociale domein, werkgelegenheid, etc.. De selectie van programma’s sluit nauw aan bij maatschappelijke doelen van de gemeente Houten;
 • Een bezuiniging van € 121.000 wordt gerealiseerd.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Pascal Ooms SGP

Aanbevolen

Geef commentaar

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken