Amendement collegeprogramma: bezuiniging gezondheidszorg

 In Amendementen
Voorstel Nr.:2010-020
Onderwerp: taakstellende bezuiniging gezondheidszorg verplaatsen naar Kunst, Cultuur en Sport in Collegeprogramma
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 29 juni 2010

– gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

– gehoord de besprekingen in het RTG

Besluit onder 3.3 Ombuigingsrichtingen

Gezondheidszorg: Indicatieve taakstelling 150.000 euro te schrappen

Sociale participatie: invoeren eigen bijdrage/eigen risico bij verstrekking Wmo-voorzieningen te schrappen

De indicatieve taakstelling Kunst, cultuur en sport te verhogen met 150.000 naar  650.000 euro, uit te voeren  door verlaging van de subsidiebudgetten voor de sectoren kunst, cultuur en sport

Toelichting:

Wij achten het een zeer ongewenste ontwikkeling om degenen die zorg nodig hebben te korten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten van 1 juli 2010.

Ondertekening en naam indiener:

Gijs van Leeuwen

SGP

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter