Amendement collegeprogramma: bezuiniging openbare ruimte

 In Amendementen
Voorstel Nr.:2010-020
Onderwerp: Collegeprogramma
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 29 juni 2010

– gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

– gehoord de besprekingen in het RTG

Besluit onder 2.1.2 de zin

–          onderzoek naar meer integrale en sobere inrichting en beheer openbare ruimte.

Wijzigen in:

– onderzoek naar meer integrale, duurzame (en waar van toepassing ecologische) en efficiëntere inrichting en beheer van de openbare ruimte met behoud kwaliteit zonder in te zetten op een versobering

Op het domein” Beheer en onderhoud openbare ruimte” worden de volgende ombuigingsrichtingen verkend:

De zinnen:

–          versobering onderhoud groenvoorziening

–          versobering straatreiniging

–          versobering onderhoud bovengrondse infrastructuur

wijzigen in:

– Efficiënter en duurzamer onderhoud Groenvoorziening

– Efficiënter en duurzame straatreiniging

– Efficiënter en duurzaam onderhoud bovengrondse infrastructuur

Toelichting:

Voormalig portefeuillehouder Wagenmans gaf in het RTG al aan dat versobering niet wenselijk is. Als reactie werd door de wethouder als  ondergrens veiligheid genoemd en werd opgemerkt dat versobering ook niet direct het doel is. Derhalve is tekstuele aanpassing noodzakelijk.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten van 1 juli 2010.

Ondertekening en naam indiener:

Gijs van Leeuwen Dick van Hoek

SGP                       CU    

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter