Amendement: Fort Honswijk

 In Amendementen

Onderwerp: Aankoop en ontwikkeling Fort Honswijk

 

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 20-09-2016:

 

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

 

Als beslispunt 5 aan het raadsvoorstel toe te voegen:

  1. Het college op te dragen om omwonenden en relevante belangenorganisaties structureel te betrekken bij visievorming op recreatie en natuurbehoud op het Eiland van Schalkwijk, en daarbij in gezamenlijkheid te komen tot een aanvullend inhoudelijk ontwikkelingskader voor Fort Honswijk, met dien verstande dat:
    1. In het ontwikkelingskader, naast de grote cultuurhistorische waarde, ook de verbetering van bereikbaarheid en verkeersveiligheid en de ecologische waarde worden opgenomen.
    2. Het ontwikkelingskader in samenhang met de planvorming rond de recreatieve ontwikkeling van Tull en ’t Waal en het Eiland van Schalkwijk wordt opgesteld. En dat deze gaandeweg, maar uiterlijk halverwege 2017 zo mogelijk in gezamenlijkheid in de raad geagendeerd worden voor een integrale afweging.

 

Toelichting:

Het college stelt voor om te komen tot aankoop en ontwikkeling van Fort Honswijk. Van groot belang daarbij is een goede verkeersveiligheid op de Lekdijk en andere lokale wegen, alsmede een verbetering van de ervaren verkeersoverlast. De aankoop en ontwikkeling van het fort hangen samen met de kwaliteit van de leefomgeving voor de bewoners van het Eiland van Schalkwijk. Er is een noodzaak om de verschillende grote ontwikkelingen zoals die rond recreatie op het Eiland van Schalkwijk en de recreatiegebieden bij Tull en ’t Waal in samenhang te bezien met de ontwikkeling van Fort Honswijk. Ook heeft het fort grote ecologische waarde. Het bij het voorstel gevoegde Ruimtelijk Kwaliteitskader besteedt onvoldoende aandacht aan voorgaande en onderlinge samenhang, en biedt tevens onvoldoende perspectief op verbetering. Het is van belang hierover een inhoudelijke bespreking in de raad te houden.

 

Wouter van de Berg

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter