Amendement: herstellen vertrouwen omwonenden windmolenpark

 In Amendementen

Onderwerp: windmolenpark Veerwagenweg

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

Beslispunt 4 toe te voegen aan het raadsvoorstel:

Het evaluatierapport als uitgangspunt vast te stellen voor het herstellen van vertrouwen van de omwonenden binnen een straal van 1 km van het windmolenpark Veerwagenweg in de gemeente Houten.

Toelichting

Het evaluatierapport laat zien dat:

  • maatwerkvoorschriften geluid en slagschaduw onvoldoende zijn nageleefd en gehandhaafd, waardoor omwonenden niet de beloofde maximale bescherming hebben gekregen;
  • maatwerkvoorschriften nog steeds niet volledig worden nagekomen;
  • omwonenden niet tevreden zijn over afhandeling van meldingen over overlast en zich niet serieus genomen voelen door de betrokken instanties;
  • klachten niet altijd zorgvuldig zijn afgehandeld door de gemeente en Eneco;
  • betrokkenheid van bewoners bij besluitvorming, communicatie en besluitvorming laag was en is;
  • er weinig vertrouwen is in betrokken instanties, waaronder de gemeente Houten en Eneco;
  • het College steeds heeft aangegeven de situatie onder controle te hebben;
  • de raad onvoldoende geïnformeerd is geweest over naleving van de maatwerkvoorschriften.

Verder:

  • in de reactie van het College onvoldoende wordt ingegaan hoe vertrouwen van de omwonenden (ruim 800 huishoudens) in de betrokken instanties en de gemeente Houten in het bijzonder kan worden hersteld;

Daarom:

  • op korte termijn maatregelen nodig zijn om het vertrouwen van omwonenden in een straal van 1 km rondom het windmolenpark Veerwagenweg in de gemeente Houten te herstellen, zoals transparante communicatie van de gemeente, naleving en handhaving van maatwerkvoorschriften, goede klachtenafhandeling en mogelijke andere maatregelen om geluids- en slagschaduwoverlast tegen te gaan.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekening en naam:

Pascal Ooms SGP

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter