Amendement Hondenbelasting als doelbelasting

 In Amendementen
Voorstel: Evaluatie Hondenbeleid (nr. 2008 – 005)

Onderwerp: Hondenbelasting omzetten naar een doelbelasting

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 19 februari 2008

– gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 2008-005 d.d. 15 januari 2008;
– gehoord de inbreng in het RTG van 5 februari 2008;

Besluit een beslispunt 6 toe te voegen:

De hondenbelasting om te zetten naar een doelbelasting.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten van 18 maart 2008.

Ns SGP-fractie

Gijs van Leeuwen

Begripsomschrijving:
Amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerp-verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen:

Subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft.
 
Wijze van indienen van een amendement:
elke (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter – met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde – oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan. (art. 33, derde lid Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad).
Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter