Amendement Integraal Veiligheidsplan

 In Amendementen
Voorstel Nr.: 2011-037
Onderwerp: Opschorten bezuinigingstaakstelling in het kader van het IVP (voorstel 11)
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 23 juni 2011:

– gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 2011-037;

– gehoord de besprekingen in het RTG 9 juni 2011;

Overwegende dat:

  • er nog geen duidelijkheid is over de te behalen efficiencyvoordelen van het nog te behandelen IVP;
  • het vooralsnog niet wenselijk is dat we op taken m.b.t. veiligheid gaan bezuinigen;
  • er geen sprake mag zijn van dubbele taakstelling op veiligheid door een besparing op BOA’s;
  • besluitvorming inzake een bezuinigingstaakstelling m.b.t. het IVP pas kan plaatsvinden wanneer de raad een oordeel kan vormen over het gehele IVP;

       Besluit:

  • Beslispunt 2: in te stemmen met de ombuigingsvoorstellen met uitzondering van voorstel 11 inzake Veiligheid en deze bezuiniging op te schorten tot na vaststelling van het IVP.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten van 23 juni 2011:

Ondertekening en naam indiener:

Gijs van Leeuwen

SGP                

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter