Amendement: Johannes Bogermanschool

 In Amendementen
 

Raadsvoorstelnummer: 2012-022

 

Amendementnummer:

 

Onderwerp: Nieuwbouw Johannes Bogermanschool

 

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d 22 mei 2012.:

 

–       gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 2012-022;

–       gehoord de besprekingen in het Rondetafelgesprek d.d. 8 mei 2012;

 

Overwegende dat:

  • het van belang is dat de school, met een afschrijvingstermijn van 50 jaar, al direct kiest voor de ook de raad gewenste duurzaamheid en “Frisse School” klasse B.
  • het voorstel afwijkt van het bestaande beleid in Houten
  • de school al bijdraagt aan de bezuinigingen door een generieke korting van 129.000 euro (kapitaalslasten 10.000 euro per jaar)

Besluit:

–       Punt 1 te wijzigen in:

Het ambitieniveau voor de nieuwbouw van de Johannes Bogermanschool vast te stellen op Klasse B van het programma van eisen “Frisse Scholen” en een mogelijk dan nog resterend aanbestedingsvoordeel ten goede te laten komen aan de ombuigingen van de gemeente.

–       Punt 2.a. te laten vervallen;

 

Toelichting:

 

Het voorgestelde beleid wijkt af van het bestaande beleid wat tot op heden werd gevoerd, zoals bij de onlangs gerealiseerde VMBO-school.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten van 22 mei 2012.

Ondertekening en naam indiener(s):

 

 

 

Gijs van Leeuwen          David Jimmink             Gerard Zandbergen       Jocko Rensen

SGP                            GroenLinks                   ITH                               PvdA

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter