Amendement: Kantorenvisie

 In Amendementen

Onderwerp: Transformatie van kantoren naar woningen

 

 

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 20-12-2016

 

 

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

 

Beslispunt 2, luidend:

 

  1. Alle plannen die passen in de kantorenstrategie gemeente Houten aan te wijzen als categorie waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is bij vergunningsaanvragen, zoals bedoeld in artikel 6.5 van het Besluit Omgevingsrecht.

 

te schrappen.

 

 

Toelichting:

 

Uit de kantorenstrategie blijkt dat beslispunt twee vooral slaat op de transformatie van kantoren naar woningen. Indieners van dit amendement zijn vóór het transformeren van kantoren naar woningen, op een beperkt deel van de Molenzoom. Omdat de ombouw van een kantoor naar woningen veel impact kan hebben op de directe leefomgeving van mensen, is het van belang dat transformatievoorstellen via de raad gaan. Het is te weinig om dit op voorhand volledig aan initiatiefnemers over te laten.

 

Het aanwijzen als categorie waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is, komt voort als optie uit het raadsvoorstel Versnelling ruimtelijke procedures – evaluatie procedures met afgifte verklaring optie van geen bedenking (december 2015). In het geval van transformeren van kantoren naar woningen vinden wij deze optie echter niet geschikt.

 

Wel zou het college bij transformatieplannen kunnen kiezen voor Procedure snel, waarbij voorstellen sneller door de raad gaan, tenzij een raadslid wil dat het voorstel een normale procedure doorloopt.

 

 

Wouter van den Berg (SGP)

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter