Amendement Kerntaken

 In Amendementen

Voorstel: Kerntakendiscussie

Onderwerp: Perspectiefnota 2006

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 21 juni 2005:

  • gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 2005-095 d.d. 3 mei 2005
  • gelezen de Perspectiefnota 2006
  • gelezen het voorstel van de griffie nr. 2005-070 d.d. 20 mei 2005
  • gezien het verslag en gehoord de besprekingen over dit onderwerp in de commissie Bestuur d.d. 2 juni 2005

BESLUIT:

Onder beslispunten, toevoegen:
Voorbereidingen te treffen om ruim voor de volgende perspectiefnota een degelijke kerntakendiscussie te kunnen voeren.

Toelichting:
Het is een breed gedragen wens om een kerntakendiscussie te voeren, zodat er echte impulsen kunnen worden gegeven aan zaken waar de gemeenteraad prioriteit aan wenst te geven. De voorbereidingen moeten die onderwerpen weergeven waar de gemeenteraad invloed op kan uitoefenen. Hieruit moet de gemeenteraad keuzes kunnen maken welke onderwerpen al dan niet betrokken moeten worden bij deze discussie.De voorbereidingen moeten zo mogelijk dezelfde informatie bevatten als gegeven in het jaarverslag: wat kost het, wat gaan we er voor doen, wat willen we bereiken etc.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten van 21 juni 2005

De fractie van de S.G.P.

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter