Amendement: Schuldhulpverlening

 In Amendementen
 
 

Raadsvoorstelnummer: 2015-009

(agendapunt nr/ voorstel nr. op agenda raad)

 

Onderwerp: Raadsvoorstel zienswijze Meerjarenbeleidsplan WIL 2014 – 2018

 

 

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 31 maart 2015

 

.

 

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

 

De volgende kanttekening toe te voegen aan de drie opgenomen kanttekeningen onder beslispunt 1 onder b:

  • de ambitie voor terugdringen van het aantal gevallen in de         schuldhulpverlening concreet te verhogen. Hiertoe prestatie-indicatoren         benoemen.

Het college wordt verzocht de aanpassing te communiceren aan de WIL.

 

 

Toelichting:

Huishoudens met financiële problemen kosten de samenleving jaarlijks 11 miljard euro, zegt het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud. De schade zou fors beperkt kunnen worden door een andere aanpak van schuldproblemen. Een huishouden met ernstige financiële problemen kost de maatschappij gemiddeld 10.000 euro per jaar. Er zijn volgens de WIL in 2015 1.400 mensen met schulden in de Lekstroom: kosten volgens Nibud: 14 miljoen euro per jaar. Ondezoek van de Hogeschool Utrech toont daarnaast aan dat iedere euro geinvesteerd in bestrijding van schulden, een maatschappelijk rendement oplevert van 2,50 euro.

Veel kosten worden niet alleen veroorzaakt door oninbare vorderingen, maar ook door uitkeringen en ziekte. Mensen met probleemschulden zijn gemiddeld negen dagen per jaar meer ziek dan mensen zonder die schulden. Ze doen er langer over om een baan te vinden en krijgen dus langer een uitkering. Mensen met schuldproblemen zijn in hun hoofd veel te druk met de stress van de problemen rondom de financiën en hebben daardoor geen tijd om werk te zoeken of om te investeren in hun toekomst op andere vlakken.”

Bij de start van dit College aandacht gevraagd voor de schuldenproblematiek. Er is hierover ook een paragraaf in het beleidsakkoord gekomen. Hierbij denken wij niet alleen verbetering van de wachttijd en doorlooptijd van schuldhulpverlening (hierop ligt de nadruk in het beleidsstuk, zie bijv. pagina 7 van het beleidsdocument prioriteiten), maar ook inzetten op verhogen van de kwaliteit van de schuldhulpverlening en de effectiviteit van op preventie gerichte activiteiten.

Concreet kan bij vernieuwing van de werkwijze gedacht worden aan: meer flexibiliteit in termijn van schuldhulpverlening (nu standaard 3 jaar), intensievere samenwerking met Viveste en versterking van de link met het sociaal team.

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening en naam:


Pascal Ooms

SGP

 

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter