Amendement Strategische Visie 2

 In Amendementen

op besluit nr. 2003-051, betreffende; Vaststellen Strategische Visie Houten 2015.

De raad van de gemeente Houten,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders en gehoord de cie;


BESLUIT:

Onder het kopje Betrokken Besturen (pagina 19) bullet drie te wijzigen in:

Na de tweede groeitaak is het nodig om weer in balans te komen. De aanpassing van bouwen naar beheren vergt de nodige aandacht. Zo kan de kwaliteit van de woonomgeving, de recreatiemogelijkheden en het werkaanbod (ook voor de regio) worden gewaarborgd. Een derde groeitaak, los van de opvang van de eigen woningbehoefte en de economisch gebondenen is, geen optie.

Op pagina 16 onder Landschap, kleine kernen en de regio de laatste zin het woordje –voorlopig- schrappen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Houten van 27 mei 2003

Ns SGP-fractie

Gijs van Leeuwen

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter