Amendement Strategische Visie 3

 In Amendementen

op besluit nr. 2003-051, betreffende; Vaststellen Strategische Visie Houten 2015.

De raad van de gemeente Houten,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders en gehoord de cie;


BESLUIT:

Hoofdstuk 3: De strategische Visie onder Landschap, kleine kernen en de regio aanvullen:

Veranderende agrarische ondernemingen en het feit dat meer en meer agrarische bedrijven met hun activiteiten stoppen, nopen tot een goede doordenking van de inrichting van het buitengebied. De inrichting dient in samenspraak met de standsorganisaties plaats te vinden, zodat enerzijds het gebied niet achteruit gaat en anderzijds de agrarische belangen niet worden geschaad. Landschapsbeheer zal daarin ook een prominente rol vervullen. De intentie zal zijn; de mogelijkheden voor verandert agrarisch gebruik mogelijk maken in combinatie met een aantrekkelijk buitengebied waarin het goed werken, wonen en recreëren is, zonder dat er conflicterende belangen kunnen ontstaan. Het in 2002 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied reikt daar goede handvatten voor aan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Houten van 27 mei 2003

Ns SGP-fractie

Gijs van Leeuwen

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter