Amendement Strategische Visie 5

 In Amendementen

op besluit nr. 2003-051, betreffende; Vaststellen Strategische Visie Houten 2015.

De raad van de gemeente Houten,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders en gehoord de cie;

BESLUIT:

Onder het kopje Betrokken Besturen in Houten 2015 (pagina 19) bullet vier toevoegen:

De ontwikkelingen in de samenleving en de groei van Houten zelf zullen ook een andere rolopvatting betekenen voor de gemeente. Het is duidelijk dat een groeigemeente een groter beroep zal moeten doen op de verantwoordelijkheid van de eigen inwoners. Meer en meer zal de focus komen te liggen op de kerntaken en de hoofdlijnen en speerpunten van het beleid. Dit sluit goed aan bij de eigen rolopvatting van de inwoners. Het ‘wij zorgen voor u’ is verandert en zal in toenemende mate veranderen in serviceverlening aan de inwoners. Meer faciliteren dan produceren. Van uitvoerder zal de omslag gemaakt worden naar regisseur. Het privatiseringsproces is daar ook een goed voorbeeld van. De vraag die manifest zal zijn is: hoe stellen we onze inwoners in de gelegenheid om die dingen te doen die uit particulier initiatief geboren worden. De houding en positie is niet meer als één die boven de samenleving staat maar er meer één zijn van stimuleren, enthousiastmeren en samenwerken. De gemeentelijke organisatie zal ingespeeld moeten zijn op een bottum-up benadering. Dit vergt ook een goede antenne zowel ambtelijk, politiek als bestuurlijk. Ook een inzet die daar op gericht is.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Houten van 27 mei 2003

Ns SGP-fractie

Gijs van Leeuwen

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter