Amendement: Subsidie fanfares

 In Amendementen
Voorstel Nr.: 2013- 042
Onderwerp: Perspectiefnota 2014
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 18 juni en 20 juni 2013

 

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

 

Beslispunt 3 van het voorgenomen besluit te wijzigen als volgt:

 

3. In te stemmen met de ombuigingsvoorstellen en deze in de begroting 2014 verder uit te werken, met uitzondering van de deelvoorstellen 1.1, 1.2, en 1.5, en 1.4 te wijzigen in 5.000,– euro; zoals genoemd in de Perspectiefnota 2014 (blz. 61). Het hierdoor voor de jaren 2015 t/m 2017 ontstane tekort mee te nemen in de “strategische discussie en heroriëntatie”.

 

Toelichting:

 

Het is desastreus om de subsidies voor fanfares af te schaffen en de subsidies voor oranjecomités en het 4/5 Mei comité verder te verlagen. Deze instituten kennen een lange geschiedenis en zijn geworteld in de samenleving en zijn er voor de gehele samenleving. Fanfares, oranjecomités en het 4/5 Mei comité een nutsfunctie vervullen voor de samenleving, net zoals er gas, water en elektra is. Daarnaast is de sociale cohesie in de samenleving manifest rondom deze instituten. Ook is de betrokkenheid met de Houtense samenleving groot. Evenzo groot is de Houtense samenleving dat met de fanfares, de oranjecomités en het 4/5 Mei comité.

Het effect is dat de bezuiniging hiermee ongedaan is gemaakt en fondsvorming is daarmee van de baan.

 

Ondertekening en naam indiener:

 

 

Gijs van Leeuwen

SGP                

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter