Amendement: Tweede windmolenpark – Perspectiefnota 2017

 In Amendementen

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

 

Besluit

 

Beslispunt 1 als volgt te wijzigen: De perspectiefnota 2017 als beleids- en financieel kader vast te stellen met dien verstande dat de tekst op pagina 13 van de Perspectiefnota onder het kopje ‘Voorbereiding tweede windpark’ wordt geschrapt.

 

 

 

Toelichting:

 

De evaluatie en bijbehorende proces van herstel van vertrouwen, en realiseren van oplossingen rond het eerste windpark loopt nog volop. Afgesproken is dat pas beslist zou worden over een tweede windpark als de uitgebreide evaluatie van het eerste windpark is afgerond en de overlast van het huidige windpark verminderd is tot een acceptabel niveau. In de Perspectiefnota wordt voorgesteld om vanuit het Toekomstfonds geld vrij te maken voor procesbegeleiding van het tweede windpark, geraamd op € 50.000 in 2017 en € 50.000 in 2018. Nu de evaluatie van het eerste windpark nog niet goed is afgerond is het onjuist om dit geld al te reserveren voor het tweede windpark. We gaan pas beslissen over een tweede windpark als de evaluatie volledig is afgerond.

 

Ondertekening en naam:

 

Wouter van den Berg (SGP)

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter