Amendement verordening langdurigheidstoeslag

 In Amendementen
Voorstel Nr.:2009-003
Onderwerp: Verordening Langdurigheidstoeslag
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 12 mei 2009

– gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

– gehoord de besprekingen in de RTG van 24 maart 2009

– gelet op de vrijheid om als gemeente te bepalen wat we onder ‘laag inkomen’ verstaan

– gelet op de informatie die na de raad van 7 april 2009 aan de raad ter beschikking is gesteld

Besluit:

– in de onder beslispunt 1 genoemde verordening

bij artikel 4 lid 1 het getal 110%  te wijzigen in 130% en

bij artikel 5 lid 2 het getal 110%  te wijzigen in 130%.

Toelichting:

In de raad van 12 mei 2009 is een debat gevoerd over de kring van personen die recht zouden moeten krijgen op een langdurigheidstoeslag. De SGP stelt voor, de doelgroep te vergroten door te bepalen dat ook personen met een inkomen tussen de 110% en 130% in aanmerking kunnen komen voor een toeslag. Het is wel van belang het verbruik van het budget te monitoren. Daarover wordt afzonderlijk een motie ingediend.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten van 12 mei 2009.

Ondertekening en naam indiener(s):

G. van Leeuwen

SGP

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter