Amendement: VNG-congres

 In Amendementen
 

Raadsvoorstelnummer: 2012-035

 

Amendementnummer:

 

Onderwerp: Budget congressen en seminars i.h.k.v. ombuigingen deelprogramma politiek en bestuur

 

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 22 mei 2012:

 

–       gelezen het voorstel van burgemeester en griffier  2012-035;

–       gehoord de besprekingen in de Debatraad van 17 april 2012;

 

 

Besluit:

–       Beslispunt 5 toe te voegen, luidende:

In het kader van het budget ‘congressen en seminars’ de hotelkosten en de kosten voor het feest voor het jaarlijks VNG-congres te laten financieren door de deelnemers van de gemeente Houten zijnde raadsleden, collegeleden, gemeentesecretaris en de leden van de griffie.

 

 

Toelichting:

In de Debatraad van 17 april jl.  is gesproken over de mogelijke ombuigingen op het deelprogramma politiek en bestuur. Hoewel er toen vraagtekens zijn geplaatst bij de onkosten voor het bijwonen van het jaarlijks VNG-congres is toch besloten aanmelding vanuit de gemeente Houten niet te verbieden. Dit vanwege het belang van het bijwonen van de deelcongressen en de ruime mogelijkheid tot netwerken. De fractie van de SGP erkent het belang van dergelijke bijeenkomsten maar is van mening dat in deze ongewisse economische tijden een bijdrage van de deelnemers gevraagd kan worden voor die onderdelen die niet direct bijdragen aan het updaten van kennis en het netwerken. De SGP-fractie komt daarom met het bovenstaande voorstel waarbij de deelnemers van de gemeente Houten de kosten van de hotelovernachting en de kosten voor de feestavond zelf betalen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten van 22 mei 2012.

Ondertekening en naam indiener(s):

 

 

 

Gijs van Leeuwen

SGP

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter