Amendement: Voor kennisgeving aannemen collegeprogramma 2018-2022

 In Amendementen

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

 

Het beslispunt als volgt te formuleren:

 

  1. Het collegeprogramma 2018-2022 Duurzaam, ondernemend en dichtbij als uitwerking van het coalitieakkoord en als inhoudelijk beleidskader voor de komende bestuursperiode voor kennisgeving aan te nemen;
  2. Het college opdracht te geven:
  3. de financiële effecten van het collegeprogramma 2018-2022 te verwerken in de begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022
  4. voor de realisatie van ambities uit het collegeprogramma 2018-2022 de volgende bedragen (totaal € 2,5 miljoen) te onttrekken aan de beklemde algemene reserve:
  5. € 1,0 miljoen voor ontwikkelingen (onder andere bosgebied Nieuw Wulven en Fort Honswijk) ten behoeve van het thema Buitengebied, landbouw, natuur en recreatie. Dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve Fonds Buitengebied.
  6. € 1,0 miljoen voor ontwikkelingen ten behoeve van het thema Mobiliteit en bereikbaarheid. Dit bedrag te storten in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve Mobiliteit en bereikbaarheid.

iii. € 0,5 miljoen voor ontwikkelingen ten behoeve van het thema Sociale zekerheid, werk en inkomen. Dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve Programma transities in samenhang.

 

Toelichting:

Het aan het collegeprogramma voorafgaande coalitieakkoord is door het college uitgewerkt.

Het collegeprogramma is het programma dat het college gaat uitvoeren. Er is geen sprake van een “Raadsprogramma”.

Nu de uitwerking van het collegeprogramma aan het college is en aangezien de raad niet vaststelt  waar het college bevoegd is, is het correcter dat de raad kennis neemt van het collegeprogramma in plaats van dit vast te stellen. Dit amendement voorziet hierin.

 

De raad geeft het college opdracht de financiële effecten te verwerken in de begroting.

 

Wouter van den Berg

Fractievoorzitter SGP-Houten

 

Mede ingediend namens Houten Anders

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter

Oude Dorpwindmolens