Amendement: Woningbouw Tuurdijk ’t Goy

 In Amendementen

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

 

De startnotitie, voor wat betreft de programmatische uitgangspunten, te wijzigen waarbij de tekst onder de volgende kopjes komt te luiden: (wijzigingen in cursief)

 

Doelgroep

Er wordt gebouwd voor alle doelgroepen zoals aangegeven in het Woningbehoefte Onderzoek Kleine Kernen. Door het gevarieerde woonprogramma kunnen naast andere woningzoekende senioren, (jonge) gezinnen en starters op de woningmarkt hier terecht. Er zijn diverse varianten voor een betaalbaar en laagdrempelig woningaanbod mogelijk. Het aanwezige instrumentarium om voorrang te kunnen geven aan inwoners met een kernbinding wordt maximaal benut.

 

Aantal woningen

Het is een kleine kavel met beperkte mogelijkheden. Er zijn diverse varianten denkbaar, die uitgaan van verschillende combinaties van: een vrijstaande woning, twee-onder-een-kapwoningen, vrije sector laag, midden en hoog, sociale woningbouw, grondgebonden woningen, appartementen (maximaal twee bouwlagen).

De precieze aantallen en type woningen wordt vastgesteld met betrokkenheid van inwoners door middel van de participatie zoals in het raadsvoorstel is omschreven, leidend tot een betaalbaar en laagdrempelig woningaanbod. Het tekort op de exploitatie wordt zo beperkt mogelijk gehouden, maar mag maximaal 500.000 euro zijn. Als de Provincie een deel van het tekort draagt wordt het tekort voor de gemeente kleiner.

 

Stedenbouw

Er is een stedenbouwkundige verkenning. Bij de verkenning is onder andere rekening gehouden met de spuitzones van de dichtbijgelegen fruitboomgaard en een mogelijke doorgang voor voetgangers naar De Eng.

 

Wouter van den Berg

Fractievoorzitter SGP Houten

 

Mede ingediend namens GroenLinks, CDA, ITH, Houten Anders, CU, VVD, D66

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter

Oude DorpOude Dorp