Amendement: Woonvisie 2016 – 2025

 In Amendementen

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 8 maart 2016

 

Onderwerp: Woonvisie 2016 – 2025

 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

 

Toe te voegen aan beslispunten:

  1. Het College maakt voor 1 juli 2016 een voorstel voor het betrekken van verschillende stakeholders bij de realisering van ouderenhuisvesting in de periode van de Woonvisie 2016 – 2025

 

Overwegende dat:

  • In de Woonvisie realisering van ouderenhuisvesting een belangrijk aandachtspunt is;
  • Uit een onderzoek ‘woonwensen 50-80 jarigen’ in het kader van realisering ouderenhuisvesting locatie Bogermanschool uit 2012 blijkt dat 23% van de ouderen in de leeftijd 55 – 74 en 27% van de ouderen in de leeftijd 75+ binnen één tot vijf jaar wil verhuizen;
  • De vraag naar kwalitatief goede ouderenhuisvesting in absolute aantallen erg hoog is: met een totale populatie ouderen van ongeveer 10.000 55+-ers, spreken wij over zo’n 2.500 ouderen die willen verhuizen;
  • Realisering van ouderenhuisvesting in de praktijk complex is;
  • Beschikbare locaties voor huisvesting voor ouderen in Houten schaars zijn en realisering van deze huisvesting vaak lang duurt (denk aan locatie Bogermanschool);
  • Ouderen wonen vaak in relatief aantrekkelijke huizen voor andere doelgroepen, zoals gezinnen. Het realiseren van ouderenhuisvestiging en het verleiden van ouderen om te verhuizen, biedt relatief gezien de grootste voordelen boven het bouwen voor andere doelgroepen: ouderen veroorzaken de langste verhuisketen, aldus de Woonvisie. Realisering van ouderenhuisvestiging levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de realisering van woonwensen door andere doelgroepen.

 

Bovendien:

  • Bij een deel van de ouderenhuisvestiging ook een link moet worden gelegd met thema 4 uit de Woonvisie: wonen en zorg in samenhang bezien. Dat maakt het realiseren van een deel van de ouderenhuisvestiging nog complexer.

 

Concluderend:

Er is een grote vraag naar ouderenhuisvesting, realisering hiervan levert de langste verhuisketen op; maar realisering is niet eenvoudig. Realisering van ouderenhuisvestiging moet daarom grote prioriteit krijgen. Om hierin de komende jaren te voorzien is het mobiliseren van denkkracht en energie uit de samenleving gewenst. Hierbij kan gedacht worden aan: corporaties, maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers uit de bouw en zorg, maar ook (vertegenwoordigers van) ouderen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Pascal Ooms SGP

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter