Avond Bijvriendelijk Houten

 In link-in-bio, Nieuws

In gesprek over het verhogen van biodiversiteit in het buitengebied van Houten

Woensdag 1 juni vond er vanuit de SGP-Houten een thema-avond plaats, met als thema: biodiversiteit in het buitengebied. Onder leiding van Pascal Ooms, oud-raadslid SGP-Houten, werden er gesprekken gevoerd en vertelde verschillende organisaties over activiteiten in het buitengebied. De avond werd goed bezocht, met verschillende agrariërs, maar ook andere geïnteresseerden uit het buitengebied en van binnen de rondweg.

Stuurgroep Kromme Rijnlandschap Presentatie
De avond begon met een bijdrage van Walter Jaaltink van de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap die verschillende ideeën deelde om de biodiversiteit te verhogen. Zo opperde hij om meer terreinen die niet in gebruik zijn in te zaaien en hiermee de biodiversiteit een handje te helpen. Daarnaast noemde hij ook het aanleggen van kruidenrijke graslanden. Dit heeft niet alleen voordelen voor de natuur, maar ook voor de gezondheid van het vee. Er kwamen echter wel kritische vragen over de gezondheid van het vee, aangezien er voorkomen moet worden dat het giftige Jakobskruiskruid in het hooi of kuilgras terecht komt. De enige effectieve bestrijdingswijze is handmatige verwijdering van de planten.

 

Houtense Bijzaken Presentatie
Hierna kwam Ronald Verbeek, coördinator van de Houtense Bijzaken, aan het woord. Hij maakt duidelijk waarom meer bloemen goed zijn voor kleine insecten. Niet alleen in één bepaalde periode, maar juist verspreid over het hele jaar, zodat er op elk moment wel nectar aanwezig is voor de wilde bij. Door dit soort stappen te ondernemen hoopt Houtense Bijzaken Houten van meer bijensoorten te voorzien. Alleen bloemen is niet genoeg voor de bijen, maar ze hebben ook zonnige zandhopen nodig om een nest in te maken. Ook deze mogelijkheid is goed toe te passen op het buitengebied.

Agrarisch Collectief Oost-Utrecht Presentatie
Als derde spreker vertelde Marlies Blom namens Collectief Oost-Utrecht enkele dingen over subsidiemogelijkheden voor duurzame agrariërs, die via het collectief beschikbaar zijn. Met onder andere het ANLb-pakket (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) wil het collectief agrariërs subsidiëren. Bij maatregelen die onder dit pakket vallen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan botanische weideranden (randen die niet worden bemest), die later worden gemaaid en kunnen verschillende kruiden opkomen. Zulke weideranden dragen niet alleen bij aan meer biodiversiteit, maar verbeteren ook de waterkwaliteit.

LTO Noord
Tot slot benadrukte Cornelis Uijttewaal nog dat er wel een economisch voordeel moet zijn voor de agrariërs om duurzaam te ondernemen. Subsidies die aangevraagd kunnen worden, bijvoorbeeld op samenvoorbiodiversiteit.nl, kunnen inspanningen voor het herstel van de biodiversiteit stimuleren én waarderen. Naast de subsidies is het ook van groot belang om te meten hoe het met de biodiversiteit staat rond het boerenerf, dit kan door de insecten te tellen (zie bimag) of door de waterkwaliteit te meten.

Plenair gesprek
Na een pauze, waarin goede gesprekken gevoerd zijn, volgde het plenaire gesprek. Hierbij was de mezenpikschade, waar veel fruittelers last van hebben, een belangrijk onderwerp. Deze schade hangt samen met het beleid rond het stimuleren van biodiversiteit. De schade wordt daarom vergoedt vanuit de provincie, maar dit is vaak niet toereikend, zoals het wel ingezet was. Frans Hazeleger, die aanwezig was namens SGP provincie Utrecht, heeft aangegeven dit verder uit te zoeken.

Een ander praktisch punt dat aangedragen werd was dat er geen meidoornstruiken geplant moeten worden in het buitengebied door de gemeente, omdat deze schadelijk kunnen zijn voor fruitbomen door bacterievuur. Verder was het volgens sommigen van de aanwezigen van belang om in de toekomst de prijs van de niet-duurzame producten omhoog moeten gaan waardoor het voor consumenten voordeliger wordt om duurzame producten uit eigen regio te kopen. Een mogelijke oplossing hiervoor is de vergoeding van biodiversiteit los te koppelen van de voedselprijs, maar dit is een erg grote ingreep in het huidige systeem. Als laatste klonk er ook nog een oproep om meer lokaal te kopen, ook vanuit het gemeentehuis, om zo onze agrariërs te steunen.

Deze thema-avond was een avond waar we als SGP positief op terugkijken. Het werd duidelijk dat veel agrariërs openstaan voor het verhogen van biodiversiteit, maar dat economische redenen deze wens in de weg kunnen staan. Door samen naar de genoemde verschillende uitdagingen te kijken en in gesprek te blijven tussen verschillende groepen in de samenleving, hopen we bij te dragen aan het verhogen van de biodiversiteit in het buitengebied.

 

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter