Beantwoording vragen college inzake weekendarrangement

 In Schriftelijke vragen
Registratie
nummer:

(in
te vullen door de raadsgriffie)

Datum:
14 maart 2009
Aan
de voorzitter van de raad
Steller van de
vragen: Gijs van Leeuwen

Onderwerp: Weekendarrangement
bij overlast

Wij menen dat deze maatregel (ook om
het waterbedeffect te voorkomen) beter regionaal kan worden ingevoerd
(omliggend aan Utrecht). De toepassing van het weekendarrangement kent
o.i. ook een afschrikkende werking. Je zult immers maar een paar dagen
moeten zitten.

Het College
wordt verzocht de volgende vragen

te beantwoorden:

 1. Is de gemeente
  op de hoogte van het voornemen van omliggende gemeenten om het zogenaamde
  weekendarrangement in te voeren?
 2. Heeft de burgemeester,
  als verantwoordelijke, afstemming dan
  wel contact met deze gemeenten over invoering hiervan?
 3. Hoe staat het college tegenover
  een regionale invoering (mogelijk in Lekstroomverband)?
 4. Zijn er voor Houten hobbels
  te nemen om tot invoering over te gaan? Zo ja welke maatregelen en/of
  besluiten moeten er genomen worden (al dan niet door de gemeenteraad)
  om invoering mogelijk te maken?
Ondertekening en naam indiener:

Gijs van Leeuwen

SGP

Wijze van indienen van schriftelijke vragen:
de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (…) (art. 37, tweede lid Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad).

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter