Beantwoording vragen over arrestantencomplex Houten

 In Schriftelijke vragen

Geachte heer Van Leeuwen,

U heeft op 24 december j.l. per mail een vraag gesteld over het arrestantencomplex aan de Vleugelboot in Houten dat begin december in gebruik is genomen.
Concreet gaat het om het vervoer van arrestanten die in vrijheid zijn gesteld. U bent tevens van mening dat de e-mail van de heer Kodde van de dak- en thuislozenopvang Utrecht onvoldoende is beantwoord.

Allereerst merk ik op dat conform de toezeggingen die destijds bijde voorbereiding van het complex zijn gemaakt (en zoals destijds in de beantwoording van uw schriftelijke vragen is aangekondigd), er eind 2007 inderdaad nadere afspraken over de openbare orde in en rondom het arrestantencomplex zijn gemaakt tussen de politie en de burgemeester. Daar kan ik een beroep op doen.

Als onderdeel van deze afspraken is ook een regeling opgenomen omtrent de wijze van vrijlating en het transportvan voormalige arrestanten.
Het uitgangspunt van deze afspraken is dat arrestanten in principe niet in Houten worden vrijgelaten. Dit zal in de meeste gevallen in Utrecht zijn bij de Rechtbank, of op het politiebureau van de plaats waar men is aangehouden (bij arrestanten die korter dan 6 uur in hechtenis zijn). Dat is de grootste groep arrestanten.
Bij de arrestanten die wel in Houten worden vrijgelaten wordt zoveel mogelijk gestimuleerd dat zij zich door familie of vrienden laten ophalen of dat zij zich per taxi laten vervoeren. Hierover zijn afspraken gemaakt met een taxibedrijf. Zonodig is er tot slot de mogelijkheid dat arrestanten met een leeg busje kunnen meerijden als deze om andere redenen toch al rijdt, om ze naar een openbaar vervoerspunt te brengen, zoals het station in Houten of het Centraal Station in Utrecht. De politie ziet erop toe dat de voormalige arrestanten daadwerkelijk en conform deze afspraken vertrekken.

Het is mij gebleken dat deze afspraken in de eerste weken waarin het nieuwe arrestantencomplex in gebruik is, helaas niet voldoende zijn nagekomen.
Ik heb de e-mail van de heer Koddeopgevat als een signaal en heb dit eind december direct ter sprake gebracht bij de verantwoordelijke districtschef.
Inmiddels hebben mij meerdere signalen bereikt en heb ik de districtschef deze week nogmaals aangesproken op het feit dat bewoners en bedrijven geen problemen of hinder mogen ondervinden van de vestiging van het arrestantencomplex in Houten.
De politie deelt mijn mening en betreurt de gang van zaken. Men vraagt wel begrip voor aanloopproblemen: in de eerste maand dat het complex in gebruik is, blijken de diverse afspraken en de daaruit voortvloeiende werkwijze nog niet bij alle medewerkers voldoende bekend. De districtschef geeft hier extra aandacht aan en verwacht dat op korte termijn conform de afspraken gewerkt zal worden.
Er is overigens goed contact tussen de politie en de omwonenden, zowel tijdens de bouw als na de ingebruikname van het complex. Dit heeft onder meer tot de genoemde signalen geleid.

Uiteraard blijft deze (aanloop)problematiek mijn volle aandacht houden en blijf ik in nauw contact met de politieleiding.
Ik hoop hiermee uw vraag voldoende te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groeten,

C.H.J. Lamers
Burgemeester van Houten

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter