Begroting 2024

 In Nieuws

Voor ons ligt de begroting 2024. Een begroting waarin wij rekening moeten houden met een andere financieel beeld dan wij hoopten, met name voor de komende jaren. Wij gaan voor geen geringe opgaven.

Hoe kijkt SGP-Houten hier naar?

  1. We moeten doen wat wij moeten doen – dat betekent voor ons:  A) dienstverlening van gemeente zo goed mogelijk doorzetten, zodat negatieve effecten voor onze inwoners in 2024 minimaal zullen zijn. B) het college programma uitvoeren zo goed als dat mogelijk is. En laten wij duidelijk zijn: de dienstverlening goed uitvoeren is geen minderwaardige taak, maar iets wat volle aandacht behoeft voor onze inwoners. Onze inwoners moeten op ons aan kunnen voor normale dienstverlening en bijv. Planvorming voor nieuwbouw van woningen;
  2. We moeten tering naar nering zetten in 2024, dus daarom is er vrijwel geen ruimte voor nieuwe plannen (die extra geld kosten);
  3. We moeten tijd kopen voor goede besluiten voor de toekomst van Houten, daarom in 2024 tering naar nering zetten, om vervolgens met de VNG in gesprek te blijven met landelijke overheid over bijdragen aan gemeenten voor na 2024;
  4. Als de landelijke overheid na 2024 niet of onvoldoende over de brug komt, moeten wij bezuinigen, en dat zullen wij in goed gesprek met onze bewoners moeten doen. Daar zullen wij vanavond ook over spreken.

Wij zijn dus positief over begroting. Hebben wij dan geen zorgen?

Jawel, wij worden geconfronteerd met uitdagingen met betrekking tot zorg voor jong en oud, participatie en inkomenszekerheid. Er zijn ook uitdagingen met betrekking tot biodiversiteit, daarom steunen wij ook het kleine voorstel van NH voor boomspiegels. Er zijn zorgen over veiligheid, maar daar komen wij donderdag op terug. Er zijn ook veel maatschappelijke uitdagingen. Meningsverschillen in de samenleving worden steeds minder uitgepraat. De dialoog om met alle Houtenaren in gesprek te blijven, moet misschien wel opnieuw uitgevonden worden. Dat lossen wij niet als gemeente alleen op, en zeker niet alleen met geld. Maar ik onderstreep wel  het motto van dit college: De ideeën vanuit inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties zullen in grote mate leidend zijn voor ons handelen. We willen inwoners laten zien dat het om hen gaat. Met dit college gaan Houtenaren meer meedenken, meebeslissen en meedoen. Dus ook als het financieel minder gaat. Met Houtenaren, daar onderstrepen wij nogmaals: Houtenaren dat zijn mensen uit alle kernen. Afgelopen week waren we veel in het buitengebied van Houten. Diverse keren kregen wij terug, dat mensen zich gehoord voelde. Dat onderstreept belang van meedenken, meebeslissen en meedoen. College, ga zo door.

De uitdagingen in deze tijd zijn groot, in gesprek en bovenal onder de zegen van God zien wij voor 2024 een gemeente die meedenkt, besluit en doet, schouder en schouder met al onze inwoners. Wij wensen het college en de ambtenaren hierin wijsheid en Gods zegen.

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter