Bijdrage Lauren Zwemer over Burgerberaad Energie 2040

 In Nieuws

In de raadsvergadering van donderdag 1 juni ging het debat over het Burgerberaad Energie 2040. Dit burgerberaad bestaat uit 150 inwoners van Houten die samen gaan overleggen over de route naar energieneutraal 2040. In de uitwerking stond dat we jongeren vanaf 20 jaar mee zouden gaan nemen, SGP-Houten wilde echter dat jongeren vanaf 18 meegenomen werden. Samen met de coalitiepartijen dienden Lauren Zwemer daarom een amendement om de leeftijdsgrens expliciet te wijzigen naar 18 jaar en de enquête dan te houden onder jongeren van 14 tot 18 jaar. Dit amendement werd aangenomen en zo nemen we jongeren goed mee in de route die ook beslissend is over hun toekomst. De wethouder gaf aan dat het een uitwerking was van de motie van de hand van Stichting Mooi ’t Goy die door SGP-Houten is ingediend. Daarom diende Pascal Ooms een motie in om nogmaals met Mooi ’t Goy aan tafel te gaan en te kijken of deze energieconferentie nog plaats kan vinden, helaas werd deze alleen gesteund door ITH, VDD en Houten Anders. Tijdens deze raadsvergadering hadden we helaas maar weinig tijd om te bijdrage te leveren die we voorbereid hadden.

Daarom vind u hieronder de tekst van de bijdrage vinden die Lauren Zwemer had willen voordragen tijdens deze raad:

Als we dit voorstel aannemen als raad komt er een burgerberaad over de route naar energieneutraal in 2040. Wat is zo’n burgerberaad nou precies? Ik probeer mijn bijdrage kort te houden, want er zijn een hoop amendementen waar we over moeten spreken, te schetsen hoe dit burgerberaad werkt en hoe SGP-Houten over dit burgerberaad.

Vanuit de samenleving gaan burgers in gesprek over de centrale vraag: Hoe maken we Houten in 2040 energieneutraal? Het gaat hier om acties en randvoorwaarden voor deze transitie. Dit burgerberaad zal uit 150 inwoners van Houten bestaan, die door loting worden uitgenodigd en uit de aanmeldingen worden mensen geselecteerd die zo goed mogelijk een dwarsdoorsnede zijn van de Houtense samenleving. Wij vinden het een goede keuze dat het buitengebied dubbel vertegenwoordigd is in het burgerberaad, want de uitkomsten kunnen gevolgen hebben voor het buitengebied.

In het plan van aanpak geeft het college een voorbeeld van de verdeling van de deelnemers. Daarin zien we dat er inwoners vanaf 20 meegenomen gaan worden. Wij willen het echter expliciet maken, dat jongeren vanaf 18 jaar worden meegenomen en hiervoor dienen wij met de hele coalitie een amendement in. 18 is de leeftijd waarop je het recht hebt om te stemmen en wij willen voor het burgerberaad dezelfde lijn trekken. De mening en ideeën van jongeren onder de 18 zijn ook van groot belang en kiezen we voor de leeftijdsgrens van 18 maar met de enquête voor 14 tot 18. Een vraag voor de wethouder is: moeten we het voor ons zien dat de resultaten van deze enquête verwerkt worden in een kennisprogramma voor de leden van het burgerberaad? Zo kunnen zij kennis nemen van de meningen van de jongeren en dit meenemen in hun overwegingen.

In het burgerberaad komen de inwoners van Houten 3 keer bijeen om, na een kennismaking en inhoudelijke verkenning, deze kennis te verweken en een advies op te stellen. Op de laatste dag bepaald het burgerberaad welke 25 mensen aan de slag gaan in een co-creatie met de medewerkers van de gemeente. Zij stellen dan een routekaart energie 2025-2040 op, die voorgelegd wordt aan de raad die deze moet vast stellen en kan amenderen. De amendementen die duidelijkheid verschaffen in dit proces, van het CDA en Natuurlijk Houten hebben wij daarom meegetekend.

Er is nog meer te noemen aan dit raadsvoorstel, maar dat zullen andere fracties wel doen. Het voorstel dat voorligt is een mooi voorstel voor burgerparticipatie in de lijn van het coalitieakkoord. We vertrouwen erop dat er een voorstel komt waar de gemeente echt mee aan de slag kan en het burgerberaad achter staat. We zijn benieuwd wat er precies door onze burgers bedacht gaat worden! Desondanks willen Pascal nog een kanttekening plaatsen, omdat het college acht zijn motie voldoende te hebben uitgevoerd.

En hieronder vind u een deel van de bijdrage die Pascal Ooms had voorbereid vanwege de oude motie, die onvoldoende word uitgevoerd.

De wethouder heeft een energieberaad in het leven geroepen. Prima initiatief, maar er is wat ruis ontstaan of hiermee het gesprek met het buitengebied, zoals verwoord in motie 2021-162 overbodig is geworden. Bewoners uit met name ‘t Goy willen namelijk nog wel in gesprek over bijvoorbeeld gezondheid en energietransitie. Twee conferenties tegelijkertijd organiseren is ook wat veel gevraagd. 

Graag zouden wij de wethouder in gelegenheid stellen nog eens in gesprek te gaan met stichting Mooi ‘t Goy, om te kijken of tegemoet kan worden gekomen aan de wens tot een soort conferentie of gesprek met elkaar. Als wij vanavond nu het energieberaad goedkeuren, dan is de motie 2021-162 van tafel. Dat willen wij voorkomen. Een eventueel voorstel voor een conferentie, zal nog wel langs de raad moeten gaan, zodat wij goed kunnen zeggen of conferentie aanvullend is/ meerwaarde heeft voor het gesprek met het buitengebied over energie. 

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter