Bijdrage SGP aan debat over de kantorenvisie

 In Nieuws

Voorzitter, raad, toehoorders,

 

  • Als ik met de auto van of naar mijn huis ga, dan kom ik door de Molenzoom. En sinds ik in Houten woon, alweer meer dan vijf jaar, valt één ding op. De grote leegstand. Inmiddels valt het niet echt meer op, omdat het zo gewoon geworden is.
  • De SGP steunt het streven in de kantoorvisie om het aantal kantoormeters te reduceren. Ook is de SGP vóór het ombouwen van al lang leegstaande kantoorpanden, op een beperkt deel van de Molenzoom.
  • Wij vinden het echter géén goed idee om met dit raadsvoorstel op voorhand al in te stemmen met deze transformaties, omdat de raad per transformatie in positie zou moeten zijn om een integrale afweging te kunnen maken, in het bijzonder met het oog op de gelopen participatie met omwonenden. Het gaat om de directe leefomgeving van mensen. En als een plan goed in elkaar zit, kan het snel door de raad. En hoewel het niet om een transformatie van kantoor naar woningen ging, roep ik in herinnering de casus Korenmolen. De eerste keer schortte er van alles aan het plan, en omdat de raad het terugstuurde kwam er een beter plan, dat direct naar de besluitvormende raad ging. Met het oog op voorgaande, dien ik hierbij een amendement in dat het tweede beslispunt schrapt.
  • De kantorenstrategie noemt ook de kwaliteit van de openbare ruimte als belangrijke factor voor een aantrekkelijk kantoorgebied. Dat onderstrepen we als SGP, ook wat betreft het groenonderhoud. Het afgelopen jaar waren sommige delen van bijvoorbeeld de Molenzoom niet aan de maat.
  • De stukken verwijzen ook naar een artikel in het blad Skipr, die constateert dat er opvallend veel zorggerelateerde bedrijven op de Molenzoom te vinden zijn. U zegt dat u in dit licht kansen ziet om het gebied te branden en samenhang te geven. Mijn vraag aan de wethouder is: wat heeft u concreet voor ogen?
  • Tot slot, de SGP heeft diverse bedrijven benaderd om hen te vragen over de kantorenvisie. Eén van de bedrijven maakt zich zorgen dat transformatie ten koste zou kunnen gaan van een hoogwaardig kwaliteitsniveau in de uitstraling. Graag de reactie van de wethouder hierop, en ik denk dat we er terecht vanuit kunnen gaan vast te stellen dat de transformatie van kantoorpanden niet ten koste mag gaan van kwalitatieve uitstraling?

 

Dank voor het voorstel en de voorbereiding samen met bedrijven en organisaties, ik ben benieuwd naar de beantwoording van de wethouder.

 

Wouter van den Berg

Fractievoorzitter SGP Houten

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter