Bijdrage SGP aan debat over dierenwelzijn

 In Nieuws

Als SGP fractie geloven wij dat God de aarde gemaakt heeft. Wat een wondermooie natuur hebben wij toch, die ook steeds verrast. Ook in Houten zijn wij gezegend met een prachtige natuur met bijbehorende dieren.

 

Wij zijn daarom blij met de voorliggende nota. Houten was vooruitstrevend en Houten is vooruitstrevend met betrekking to welzijn van dieren. Onze complimenten voor de nota. Goed opgebouwde nota en vulling. Tegelijkertijd een compliment voor al die mensen in Houten die zich inzetten voor dieren, zowel wilde dieren als huisdieren. Wij denken bijvoorbeeld aan de dierenambulance, de werkgroep weidevogels, maar ook aan de imkers vereniging.

 

Een aantal punten van aandacht.

  • Vogelopvang Utrecht vangt ook vogels uit Houten op. Wij vinden dat zij daar best een bijdrage voor mogen ontvangen. Voor wat hoort wat. Daarom steunen wij de motie van ITH om een onderzoek te doen voor steun. Met wel de opmerking daarbij dat ik persoonlijk wel eens wat moeite heb met deze zaken in perspectief te zien. Zoals u wel weet, werk ik voor een stichting voor ontwikkelingssamenwerking. Wij proberen arme mensen zelfvoorzienend te maken. Dat doen wij met beperkte budgetten. Dan schrik je wel eens van de bedragen, die in deze nota staan. Wij steunen voor 25 euro per maand kinderen en daar betalen wij school, voedsel, medisch zorg en kleding van. Daar vangen wij hier bij wijze van spreken niet eens een vogel voor op. Maar zoals gezegd wij steunen de motie van ITH wel.
  • Wij vinden het erg belangrijk dat de gemeente zich maximaal inzet voor ouderen met huisdieren. Als zij verhuizen naar een zorginstelling, moet een huisdier mogelijk blijven. Dat is belangrijk voor het welzijn van deze mensen. Wij steunen de maatregelen van het College dan ook die genoemd worden in de Nota genoemd worden. Wij vragen de wethouder om deze ook te prioriteren en niet zeg maar deze aan het einde van de nota periode uit te voeren. Kan de wethouder hier iets over zeggen? Tegelijkertijd blijven mensen steeds langer thuis wonen. Dieren kunnen het welzijn van mensen verhogen. Wij willen de wethouder vragen ook in het sociaal beleid ook aandacht voor thuiswonende ouderen met dieren te hebben en zo nodig hier aanvullende ondersteuning voor te organiseren of stimuleren.
  • Bijen zijn erg belangrijk voor biodiversiteit. Wij maken ons zorgen over de bijensterfte. In de nota wordt de mogelijkheid genoemd van aanmoedigen van particulieren, instellingen en bedrijven. Tegelijkertijd is dit geen actiepunt. Wij willen de wethouder vragen hier een actieve invulling aan te geven.
  • Wij willen dit zelf concreet maken door het indienen van een motie. Het huidige maaibeleid langs de rondweg is slecht voor de biodiversiteit en daarmee voor de bij. Wij willen graag dat onderzocht wordt of wij kunnen stoppen met het klepelen, zodat wilde bloemen weer een kans krijgen en bijen daardoor optimaal van de bermen kunnen profiteren van de bermen langs de rondweg.
  • Wij vinden de term plezierjacht niet passend en de maatregelen die voorgesteld worden niet proportioneel. Jagers zijn geen sadisten die dieren lekker kapot schieten. In de woorden van de jagersvereniging: jagers voelen zich verbonden met de natuur. Jagers jagen met respect voor de natuur, zorgvuldig en alleen als de soort het toelaat om te bejagen. Waarbij onnodig lijden voorkomen wordt. Weidelijk jagen heet dat. Daarmee dragen jagers zelfs bij aan goed landschapsbeheer, behoud van kwetsbare soorten, en beperking van schade en overlast aan bijvoorbeeld gewassen. Wij zullen dan ook niet instemmen met de maatregelen tegen jagen in de nota. Samen met de CU dienen wij een amendement in.

 

Pascal Ooms

Raadslid SGP Houten

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter