Bijdrage SGP aan debat over de omgevingsvisie De Kromme Rijn

 In Nieuws

Geachte voorzitter, college, raad en toehoorders,

We spreken vanavond over een belangrijk stuk, over een belangrijk gebied: De Kromme Rijn. SGP-Houten kan zich in veel elementen vinden. Procedureel: de intensieve en brede voorbereidingsperiode. Maar ook worden de kwaliteiten van dit mooie gebied duidelijk omarmd.

  • Bijvoorbeeld het behouden en versterken van de historische waarden.
  • Het blijvend groen houden van het buitengebied.
  • Het zo goed mogelijk houden van de leefbaarheid van kleine kernen.

Punten waar de SGP van harte mee in kan stemmen.

Toch zijn wij het niet met alles eens. Drie kritische punten. Over landbouw, over off-grid, en over verstedelijking.

  1. Het stuk spreekt met twee monden over landbouw.

Positief is dat in de visie staat dat we trots zijn op de landbouw, en dat landbouw juist ook een belangrijke bijdrage levert aan de recreatieve en toeristische aantrekkelijkheid van het gebied. Maar kort daarvoor staat dan weer dat de landbouwsector niet voldoende geïntegreerd is in de waarden van de samenleving. Dat is wat ik bedoel met twee monden. Trots zijn op een sector die niet geïntegreerd is in de waarden van de samenleving? Dat kan haast niet allebei waar zijn. Alsof de landbouw niet ook tot de samenleving behoort. Wat de SGP betreft spreken we gewoon eenduidig positief over landbouw, en wij zouden graag zien dat in het stuk alsnog wordt opgenomen dat deze visie de landbouw niet mag blokkeren. Ik overweeg een amendement op dit punt, de reactie op de inspraakreactie op dit punt overtuigt niet. Ook zegt u meer ruimte voor landbouw te willen geven, maar bent u wel uit op minder landbouwgrond, dat rijmt niet met elkaar, en beperkt de bedrijfsvoering van agrariërs. Graag reactie van de wethouder. Daarnaast wordt in de visie een kritische opmerking geplaatst over de afbreuk die delen van de bedrijfsvoering van fruitteelt zou doen op de landelijke sfeer. Dat vinden wij een vreemde opmerking, een fruitteeltbedrijf versterkt juist de landelijke sfeer!

  1. Off-grid, onduidelijk over windmolens.

We gaan off-grid, zegt de visie. Dan zegt de SGP, zó gaan we niet off-grid. Vinden wij verduurzaming niet belangrijk? Wel degelijk. Maar de visie is dusdanig vaag over windmolens, (wel nodig, maar niet doorslaggevend) dat wij niet zó met deze ambitie kunnen instemmen, want dan kan later zomaar blijken dat we in hebben gestemd met het realiseren van windmolens in het groene en open buitengebied. Dat gaan we niet doen. Dit is voor ons een zwaarwegend punt bij de beoordeling van de hele visie, omdat het een belangrijke pijler is van het stuk. Als u graag off-grid wil onderzoeken, zeker doen, maar dat is iets anders dan: we gaan off-grid. Ik dien op dit punt een amendement in, mede ondertekend door ITH.

  1. Waak voor verstedelijking

Wat beeldkwaliteit van nieuwe plannen betreft, vinden wij dat het wel erg vrijblijvend is voor initiatiefnemers. Als mensen gegronde bezwaren tegen de beeldkwaliteit van een initiatief hebben, en dit inhoudelijk niet serieus wordt opgepakt, kan toch de situatie ontstaan dat het plan door kan gaan.

Het is goed dat de visie beoogt het Kromme Rijngebied leefbaar te houden, en een werkwijze heeft opgesteld over het omgaan met het invullen van vrijkomende agrarische bebouwing. Maar SGP-Houten wil nogmaals benadrukken: zorg dat er geen verstedelijking en verstening van het buitengebied plaatsvindt. Ga ook niet bij projecten verstedelijking als minpunt accepteren tegenover enkele pluspunten.

Goed te lezen dat het invullen van vrijkomende agrarische bebouwing – in geval van een bedrijf- altijd een bedrijf moet zijn dat gelieerd is aan het buitengebied. Graag een toelichting hoe u dat precies definieert. Hetzelfde als de SGP bedoelt met alleen agrarisch-gelieerde bedrijven in het buitengebied?

En tot slot, zorg ervoor dat recreatie niet ten koste gaat van de kwaliteiten van het gebied.

Dank u wel

 

Wouter van den Berg

Fractievoorzitter SGP-Houten

 

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter