Bijdrage SGP-Houten bij Algemene beschouwingen 2020

 In Nieuws

Voorzitter, ik ga beginnen met de moties die ontstaan zijn vanuit de Motiemarkt. De markt waarbij inwonersinitiatieven centraal stonden, om Houten weer wat mooier, beter of veiliger te maken. Mooi om te zien hoe inwoners zich op deze manier willen inzetten voor Houten. Als SGP-Houten hebben we met de initiatiefnemers en andere partijen meerdere moties uitgewerkt, waarvan ik nu twee mooie resultaten wil indienen.

Vanuit de samenleving kwam het verzoek tot:

  • Uitbreiding van watertappunten in Houten, initiatief van Georgette Goené en Karin van Dijk
  • Het benutten van de kracht van jonge pensionado’s, initiatief van Wanda de Jong, Nelleke Woortman en heel veel jonge pensionado’s

Die twee moties wil ik hierbij indienen.

Perspectiefnota/sociaal domein
Voorzitter, dan nu de perspectiefnota. Er zijn flinke bezuinigingen nodig, dat is voor iedereen helder. Buiten, maar ook binnen het sociale domein. Maar hoeveel, welke maatregelen, en vooral: welke bezuinigingsopties zijn er binnen én buiten het sociale domein, blijft onduidelijk.

Ja het moet met minder geld, en ja er kan geld bespaard worden door bijvoorbeeld betere samenwerking tussen organisaties. Maar bezuinigen op de zorg gaat over bezuinigen op kwetsbare mensen. Wel of niet tijdig een rolstoel, minder geld voor vervoer van gehandicapten, etc. Zulke keuzes mogen we alleen maken als dat écht goed doordacht en in relatie tot andere mogelijke bezuinigingen wordt afgewogen.

De discussie over het sociale domein wordt in de verkeerde volgorde gevoerd door het college. Eerst moeten we spreken over wat we willen, en dan hoeveel geld daarbij hoort, en wat reëel is om te bezuinigen. Daarnaast horen maatregelen met grote maatschappelijke effecten éérst met zorgorganisaties, belangengroepen en de Adviesraad besproken te worden. Dat is hier niet gebeurd. En tot op de dag van vandaag hebben wij geen antwoord ontvangen op de vraag waarom bijvoorbeeld de Adviesraad niet door het college om een reactie is gevraagd. Dat horen we graag alsnog.

Wij kunnen niet leven met een nog niet goed uitgewerkte taakstelling op de zorg, die niet is afgezet tegen andere mogelijke bezuinigingskeuzes. Dat er sprake is van transitie in de zorg, het overhevelen van taken naar gemeenten, is duidelijk. Maar wordt geen geld vrijgemaakt voor transformatie. Dit betekent een bijzonder zware opdracht voor het sociaal team en ambtenaren.

Omdat het college ons niet heeft voorzien van reacties van zorgoranisaties hebben wij de afgelopen tijd zelf maar zorgorganisaties om reacties gevraagd. Daar komt het volgende beeld uit: er is een kwetsbaar evenwicht in de zorg. De balans tussen zorg aan mensen en bezuinigen is heel delicaat, daar moet je behoedzaam mee omgaan. Anders dreigt: pennywise, pound foulish. Ook dreigt het teveel een discussie over enkel geld te worden.

Wij willen visie van dit college. Een visie op bezuinigen. Via een motie roepen we hiertoe op, college, zie de bezuinigingsopdracht als een integrale opdracht, schets opties in álle domeinen, vanuit de inhoud, en leg dan een helder keuzemenu met bezuinigingsopties voor aan de raad bij de begrotingsbehandeling. Want ik vond het persoonlijk genant dat 50.000 euro naar de Economic Board zonder blikken of blozen verdedigd wordt, en we wel miljoenen willen halen uit de zorg.

Reserves
Bovendien gaat de race naar de bodem van de reserves stug door. Ieder jaar lijken de regels over het inzetten van de reserves te veranderen, met maar één uitkomst; een legere spaarpot. Eerst moest de raad instemmen met een vast bedrag, nu weer met een percentage, we worden daarin niet serieus genomen. Zeker niet omdat heel helder toegezegd was dat er een discussie zou plaatsvinden over de omgang met de beklemde reserves. Die toezegging is het college niet nagekomen.

Bouwen
Wij hechten eraan op te merken dat wij niet willen uitgaan van aantallen bij het vraagstuk over woningbouw. Eerst bepalen wat kan, wenselijk is, en samen met inwoners. Dan pas aantallen eraan hangen. Daarbij valt op dat de perspectiefnota duidelijk maakt in lijn te willen handelen met de Toekomstvisie Houten 2025. Wie deze Toekomstvisie leest ziet dat het uitgangspunt ‘de mens centraal’, gekoppeld wordt aan dichtbij mensen, en dat betekent volgens de visie dan weer: geen nieuwe groeitaak, alleen kleinschalige bouwlocaties. Het college laat dit compleet los. Communiceer dit dan ook eerlijk en transparant. En de vraag hangt nog boven tafel: voor welke doelgroep is deze bouwopgave nu precies? Ook voor jongeren? Bij alle bijeenkomsten en fietstochten zien wij geen jongeren. Hoe gaat u íedereen betrekken?

Plastic
De spreektijd is helaas beperkt, maar wat nog rest wil ik zeker gebruiken om een voorstel in te dienen over plastic. We maken ons al langer zorgen over de plasticvervuiling, we realiseren ons dat we dit niet als Houten alleen op kunnen lossen, maar we zijn van mening dat het goed is hier wel stappen in te zetten, en daarom de motie Houten Plasticvrij 2026, geïnspireerd door een motie in de raad van de Utrechtse Heuvelrug.

Drugsgebruik
De NOS heeft laatst uitgezocht dat 218 van de 355 gemeenten in de APV een verbod heeft staan op het gebruiken van drugs op straat. Houten behoort niet tot die 218. De vraag voor de nieuwe portefeuillehouder is of hij er welwillend tegenover staat als de SGP hier later dit jaar een motie over maakt bij de APV, danwel vreemd aan de orde van de dag, waarbij wij dus voorstellen dat ook Houten een verbod instelt op drugsgebruik op straat.

Wouter van den Berg
Fractievoorzitter SGP-Houten

Het gesproken woord geldt

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter