Bijdrage SGP in de Raad van 15 juni 2017 inzake de Cultuurvisie

 In Nieuws

Cultuurvisie

SGP Houten heeft een positieve grondhouding tegenover de Cultuurvisie die vandaag op tafel ligt. Een mens is een cultureel wezen en God heeft de mens prachtige gaven gegeven om kunst te scheppen, zoals een prachtig muziekstuk, een boek of schilderij, die ook anderen weer kan beroeren. Het steunen van het maken van zulke cultuur uitingen, mogen wij best stimuleren. Wij willen ook een paar belangrijke kanttekeningen en opmerkingen maken.

In de eerste plaats. De visie is wel wat abstract. Cultuur is een enorm breed begrip en daarbij moet je keuzes maken. Wij merken veel nadruk op muziek, dans, drama, theater, etc. Maar cultuur kan zoveel meer zijn. Denk hier bijvoorbeeld aan aandacht voor cultuurhistorisch vastgoed in Houten of literatuur en poëzie. Volgens de wethouder kan het er allemaal onder, maar wij willen het wat meer expliciet maken. En het budget is absoluut niet toereikend voor dit alles.

Voor de SGP betekent dus aandacht voor cultuur ook nadrukkelijk aandacht voor cultuurhistorie. De Houtense identiteit, zoals het in de nota genoemd wordt onder speerpunt 3. Zowel qua gebeurtenissen, ontwikkelingen, als gebouwen. We vinden de cultuurvisie op dit punt erg mager. Graag hoor ik van de wethouder of cultuurhistorie onderdeel uitmaakt van de cultuurvisie, en wat het college hieraan doet of van plan is.

In de tweede plaats, zijn wij blij dat deze visie er ligt en er weer geïnvesteerd wordt in cultuur. Houten bungelt in Nederland onderaan qua uitgaven voor cultuur. Dat mag wel wat meer, mits aan juiste voorwaarden wordt voldaan.

In de derde plaats zijn wij blij met de koppeling van cultuur aan het sociale domein en armoede beleid. Fijn dat dit expliciet wordt gemaakt. Ik hoop dat dit ook echt gematerialiseerd wordt, en de doelgroep bereikt wordt. Dat zal niet altijd makkelijk zijn.

Kinderen uit arme gezinnen hebben echter wel enorm baat hierbij. Cultuur kan enorm helpen om een netwerk op te bouwen, buiten de normale kring. En dat is denk ik vooral nodig is voor mensen in een achterstandssituatie om andere kansen te krijgen.

In de vierde plaats speelt bij de SGP, als het gaat om cultuur altijd het punt of wij cultuurbeleid maken voor de elite of voor alle burgers. De dominantie van het budget in het culturele domein voor het theater zit ons daarom nog steeds een beetje dwars. Wij kiezen daarom eerder voor de bibliotheek, die een enorm bereik heeft. En ook relatief eenvoudig een bijdrage kan leveren aan doelen in het sociaal domein en armoedebeleid.

Wij vinden in de laatste plaats vreemd dat een dekking van 15,000 euro en 10,000 gezocht wordt in nader aan te wijzen bestaande budgetten. Als de SGP dit zou voorstellen, dan hoont u mij weg. Bijvoorbeeld voor pak en beet een zwembad.

Ik zeg niet dat wij het niet steunen, gezien de wat betere financiële positie van de gemeente. Maar dit krijgt van ons geen schoonheidsprijs.

Samenvattend, wij kunnen goed uit de voeten met de Cultuurvisie, maar zouden graag meer aandacht voor cultuurhistorie en meer aandacht voor de boekencultuur. Speciaal voor de boekencultuur, dienen wij samen met ITH, CU en GL een motie in om hiervoor meer geld vrij te maken.

 

Pascal Ooms, raadslid SGP-Houten

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter