Bijdrage SGP in de raadsvergadering van 21 maart 2017 over het windpark in Houten

 In Nieuws

De raad heeft 24 november 2015 een moties aangenomen, waarin het College werd opgeroepen in overleg te treden met omwonenden, Eneco, RUD en de interne organisatie van de gemeente. Het gaat om motie 2015 84 en 87.

 

De wethouder zou een proces opstarten om te komen tot herstel van vertrouwen van bewoners. Een amendement werd aangenomen, waarbij het evaluatierapport werd geschrapt als bouwsteen voor het ontwikkelen van een nieuw windpark. Waarbij in de toelichting werd vermeld, dat de overlast van het huidige windpark eerst tot een acceptabel niveau moest worden gebracht. Het ging hierbij met name over geluidsoverlast in de nacht.

 

De wethouder is 14 maanden in overleg geweest met de diverse stakeholders. Waarbij ik moet opmerken dat ik respect heb, voor het feit dat de wethouder met diverse stakeholders weer in gesprek is gekomen. Echter na de presentatie van de oplossingsrichtingen, is het niet gelukt of is niet genoeg gedaan om voldoende draagvlak te verwerven onder de omwonende om te komen tot een totaalpakket van maatregelen, waardoor de overlast tot acceptabel niveau wordt teruggebracht en vertrouwen van bewoners in de gemeente hersteld is.

 

De wethouder heeft nu eenzijdig een streep getrokken en wil het dossier windpark Houten sluiten. Echter het vertrouwen van de bewoners is niet hersteld, en overlast is niet teruggebracht tot een acceptabel niveau. Dat vinden wij niet acceptabel.

 

Wij hebben daarom de volgende vragen aan de wethouder, mede namens ITH:

  1. Vindt de wethouder dat voldaan is aan opdracht, zoals onder andere geformuleerd in motie 2015-84 en 87. Zo ja waarom?
  2. Een belangrijk doel van de mediation was herstel van vertrouwen van omwonenden. Dat is niet gelukt. Op welke wijze denkt de wethouder dit alsnog te realiseren?
  3. Gezien de commotie die ontstaan is door het eenzijdige besluit van de wethouder om een streep te zetten onder het windmolendossier, is het College bereid opnieuw in overleg te gaan met omwonenden en andere mediation partners om vertrouwen van bewoners te herstellen en aanvullende maatregelen te nemen tot reductie van overlast?
  4. Gezien de onduidelijkheid rondom de mogelijkheden tot verplaatsing van de derde paal, is de wethouder bereid deze optie serieus te onderzoeken en uit te werken?

 

Mochten de antwoorden van de wethouder onvoldoende zijn, dan zullen wij in de tweede termijn een tweetal moties indienen.

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter