Bijdrage SGP in de raadsvergadering van 21 maart 2017 over Omgevingsvisie Krommerijnstreek

 In Nieuws

Voorzitter, zoals u ongetwijfeld nog weet, heeft de SGP in de vorige raadsvergadering over de Krommerijnvisie al een bijdrage geleverd. Dat ga ik dus vanavond niet overdoen. In het onwaarschijnlijke geval dat u toch denkt, waar gíng dat ook al weer over, vat ik het nog even heel kort samen:

  • Wij kunnen ons in een groot deel van de visie vinden, complimenten daarvoor
  • Drie punten van kritiek:
  1. Te negatief over agrariërs, de landbouw zou niet geïntegreerd zijn in de waarden van de samenleving. Uiterst vaag en vooral onjuist. Ook leidt deze visie tot minder landbouwgrond.
  2. Risico dat er verstening van het buitengebied optreedt.
  3. Schept voorwaarden voor nieuwe windmolens, door de insteek: we gaan off-grid.

Ik ga nog wat verder in op dat laatste punt. Wij hebben immers vorige keer ook een amendement op dit punt ingediend. De wethouder was al niet enthousiast, en dat werd nog eens bevestigd in de formele reactie van het college op alle later geformuleerde moties en amendementen. Dat geeft mij aanleiding daar nu weer verder op in te gaan. Met het amendement willen wij vastleggen dat dit stuk geen grondslag voor besluitvorming is. De wethouder zegt: de visie vormt geen (directe) grond voor plaatsing. En dat er al in de visie staat dat windmolens niet doorslaggevend zijn voor de off-grid ambitie. Met het tussen haakjes zetten van het woord (directe), dus geen directe grond voor plaatsing, laat de wethouder wel degelijk zien dat het dus wel een indirecte grond is. Klinkt abstract, maar een indirecte grond is ook een grond. En dat spoort ook met wat er in de visie staat: “De kans is groot dat het einddoel van off -grid alleen gehaald kan worden met nieuwe windmolens.”. Ik vind dat de visie op dit punt mist creëert, en duidelijk moet zijn: dit document mag geen grondslag zijn voor besluitvorming over windmolens. Daarmee bedoelen we, dat met dit document in de hand later gezegd kan worden: ziet u wel, ze zijn nodig voor de off-grid ambitie en daar heeft u mee ingestemd. Als de dit amendement. Als hij dat niet eens is, is het voor mij duidelijk: dan leidt deze visie zeer waarschijnlijk tot plaatsen van windmolens, en  daar kunnen wij niet mee instemmen. U wijst er terecht op dat het amendement de suggestie lijkt te wekken dat wij ons keren tegen allerlei vormen van duurzame energie,  en dat is natuurlijk niet aan de orde, de SGP vindt duurzaamheid ontzettend belangrijk. Ik heb het beslispunt daarom preciezer geformuleerd, helemaal toegespitst op windmolens.

De mate waarin onze bezwaren rond de consequenties van de visie voor nieuwe windmolens gehoor vinden, bepaalt mede ons uiteindelijke stemgedrag.

 

Wouter van den Berg

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter