Bijdrage SGP in de raadsvergadering van 5 april 2016

 In Nieuws

Herontwikkeling De Slinger west

 

Dank u wel voorzitter.

 

Na een mooi participatietraject zijn we nu zover dat we gaan stemmen over de invulling van woningbouw op de Slinger-West. Er is een intensief participatietraject gelopen, waarbij omwonenden zelf hebben gekozen voor dit plan. De SGP juicht deze werkwijze toe en is wat dat betreft positief over dit plan en hoe dit tot stand is gekomen. Wel hebben wij drie kanttekeningen:

 1. Het kan niet zo zijn dat er pas in een rondetafelgesprek duidelijk moet worden dat een plan niet op beeldkwaliteit is getoetst; aan de hand van het nu juist precies daarvoor bestemde beeldkwaliteitsplan. De SGP vindt dit een les voor het college, voortaan wel doen. Graag een bevestiging van de wethouder.
 2. In het raadsvoorstel staat: Zoals in de toelichting is weergegeven voldoet het plan aan de parkeernormen. Dit is echter onjuist. Het plan voldoet niet aan de parkeernormen voor het Haltnahuis. Bewoners en werknemers van het Haltnahuis hebben volgens ons eigen beleid recht op 27 parkeerplaatsen. En de parkeernorm is inclusief bezoekersparkeren. De bezoekers worden echter helemaal naar garage de Kruitmolen gestuurd. Het plan voldoet dus niet aan onze parkeernormen voor gezondheidszorg. Graag reactie van de wethouder.
 3. De SGP had liever gezien dat hier ouderenwoningen zouden komen. Bij de woonvisie hebben we ook al een duidelijk pleidooi gehouden voor bouwen voor ouderen, zodat er een lange verhuisketen ontstaat. De Slinger-West is daarvoor een ideale locatie, dichtbij alle voorzieningen. We realiseren ons dat dit dan als kader aan de plannenmakers meegegeven had moeten worden, dat is destijds niet gebeurd. Van ambtelijke zijde heb ik begrepen dat het de verwachting is dat er wel senioren in de woningen terecht zullen komen, gezien de locatie en mogelijkheden om woning naar wens in te richten. We hopen dat met u mee.

Na de reactie van de wethouder zullen wij definitief ons standpunt bepalen.

 

Dank u wel

 

 

Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2016-2020

 

Dank u wel voorzitter.

 

Een helder plan, waarin duidelijk wordt gemaakt waar onderzoek nodig is. Daarbij wil ik puntsgewijs nog een aantal opmerkingen maken.

 • Goed te lezen dat er in tijden van demografische krimp ook in Houten aandacht blijft voor diversiteit in schoolaanbod op het vlak van denominatie. Zodat er voor ouders ook echt iets te kiezen valt.
 • Als scholen willen samengaan of samen één gebouw willen betrekken dan is dat een keuze die bij scholen en schoolbesturen zelf ligt. Ga als gemeente niet sturen met stenen. Dat gebeurt ook niet in dit plan, maar wil het wel meegeven.
 • In multi-functionele accomodaties waar een school in zit of komt, moet de school altijd de hoofdfunctie zijn, en geen overlast ondervinden van andere functies.
 • Bij de decentralisaties rond huisvesting van scholen blijft er één grijs gebied over: renovatie. Ziet u al concrete conflicten aankomen, en hoe speelt u hier op in? Moet u hier niet proactief over in gesprek met scholen?
 • Tot slot, de SGP hecht aan een goed klimaat in duurzame scholen, dat is van groot belang voor leerlingen én personeel. Maak daarom werk van goede klimaatbeheersing. Recent nog werd in het AD bekend dat veel scholen in Nederland met peperdure klimaatbeheersingssystemen zitten, maar zich verkeken op energielasten en onderhoudskosten. Kom in actie als scholen er met de markt zelf niet uitkomen om tot betaalbare verduurzaming van bestaande gebouwen te komen.

Dank u wel

 

Peilnota ruimtelijk economische koers U-10

 

Dank u wel voorzitter.

 

Goed dat in de regio wordt nagedacht over een gezamenlijke ruimtelijk-economische koers. De SGP kan zich vinden in de reactie van Houten zoals die er nu ligt, maar mist nog een aantal elementen. We hebben ervoor gekozen dat niet in een amendement te verwoorden, maar ik roep de wethouder op deze punten wel mee te nemen als hij in U-10 verband verder overleg voert in het kader van de ruimtelijk-economische koers.

 • We zijn voor realisering van de oostelijke aansluiting op de A12;
 • Regionale of lokale ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van de bedrijfsvoering van de agrarische sector in de buitengebieden.
 • Recreatie in het buitengebied moet een gebiedsversterkend karakter hebben en moet passen bij schaal, omvang en karakter van gebieden of kernen.

Wil de wethouder deze punten meenemen?

 

Dank u wel

 

WIL

 

Dank u wel voorzitter. Bij afwezigheid van Pascal voer ik ook het woord op dit thema, in de bijdrage zult u de hand van Pascal wel herkennen.

 

De SGP maakt zich zorgen. De werkgelegenheid in de regio verbetert, maar daar profiteren cliënten van WIL onvoldoende van en de toestroom van nieuwe cliënten blijft komend jaren onverminderd hoog. Nieuwe banen zijn vaak parttime, werkzoekenden met een lage opleiding worden steeds minder gevraagd en nog minder aangenomen. Ook ouderen en arbeidsgehandicapten hebben steeds meer moeite zich staande te houden. Ga er maar aanstaan als regionale sociale dienst, als dit juist de doelgroep is om aan het werk te krijgen.

Maar daar houdt het niet op. Het beroep op inkomensondersteuning neemt toe en wordt complexer. En daarbovenop komt nog een taakstelling om vluchtelingen te helpen, waarvan WIL verwacht dat ze een beroep gaan doen op de bijstand. Tenslotte wordt door de decentralisatie ook WIL steeds meer geconfronteerd met moeilijk te bedienen doelgroepen en multiproblematiek situaties.

 

Laten wij als SGP eerst eens zeggen, dat wij de inzet van WIL waarderen. Er wordt keihard gewerkt in een ingewikkelde context. Landelijk wordt niet bepaald meegewerkt doordat bijvoorbeeld niet gekozen wordt voor een verlaging op de belasting op arbeid. En mede door de flexwet wordt bijna niemand meer in vaste dienst genomen door het MKB. Ooit de banen otor van Nederland.

 

Wij hadden grote verwachtingen bij de start van WIL. Maar al tijdens de start sloeg de crisis toe en blijft WIL moeite houden om grote aantallen bijstandsgerechtigden duurzaam aan een baan te helpen. De Kaderbrief gelezen hebbende zal dit de komende jaren niet veranderen.

Als SGP denken wij, dat als er landelijk geen ander beleid wordt gevoerd op het gebied van arbeidsbelastingen en flexibilisering van de arbeidsmarkt, het heel lastig wordt voor WIL om al haar ambities waar te maken.

 

Wat WIL en de gemeente Houten wel kunnen doen is meer lokaal maatwerk toepassen. Wij zijn dan ook blij dat WIL deze ruimte expliciet biedt. Als SGP vinden wij dat de wethouder deze kans optimaal moet benutten. Het liefst een lokaal actieplan gericht op kansen en knelpunten in de lokale arbeidsmarkt van Houten. Maar ook op het gebied van schulddienstverlening, sociale teams en de WIL-generalisten.

 

Ik dank u wel

 

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter