Bijdrage SGP inzake Koopgarantregeling tijdens raadsvergadering van 20 september jl.

 In Nieuws
Zoals u wel weet, hecht de SGP sterk aan de betrouwbaarheid van de overheid. Onze burgers moeten kunnen rekenen op wat hier in dit huis wordt afgesproken. Het is vaak een verwijt van burgers richting de gemeente: informeer ons, neem ons serieus, luister naar ons, betrek ons.
De gemeente Houten heeft zich een aantal jaren geleden sterk gemaakt om betaalbare koopwoningen voor jongeren (beter gezegd starters) te realiseren. Koopgarant werd geboren. Een prachtig initiatief, wat goed liep. Tussen Viveste en het College is een Prestatiecontract gesloten waarin staat dat een aantal Koopgarantwoningen de eerste 15 jaar na terugkoop door Viveste weer in de verkoop onder Koopgarant zullen worden gedaan.
Van het College mag verwacht worden dat deze afspraak wordt nagekomen. Als Viveste de wens heeft dit anders in te vullen, dan kan van het College verwacht worden zij onderzoeken in hoeverre andere afspraken de huidige eigenaren benadelen, dan wel de kopersmarkt negatief beïnvloeden. Uiteraard zijn de eigenaren van de koopgarant woningen op de hoogte van de afspraken. De gehele raad stond hier achter. De reden om de regeling in het leven te roepen is het feit dat wij jongeren binnen onze gemeente wilden houden. Deze ‘jongeren’ voelen zich nu sterk benadeeld door het eenzijdig besluit van Viveste om de koopgarant woningen om te zetten in sociale huur en daarachter de toestemming die de gemeente hiervoor heeft gegeven.
Wij willen de wethouder vragen hoe dit nu precies zit. Waarom wordt in januari 2016 Viveste niet zo heel transparant toestemming verleend om de regeling af te bouwen? Waren er alternatieven oplossingen om koopgarant in de lucht te houden en de financiële druk op Viveste te verlichten of is niet overwogen koopgarant in de lucht te houden?
Maar nog belangrijker, wij willen de wethouder vragen: Waarom werden de eigenaren van koopgarant woningen niet geïnformeerd of bij de besluitvorming betrokken? En waarom heeft u de raad niet betrokken bij uw besluit?
Nu voelen deze koopgarant eigenaren zich bedrogen door de politiek en in de steek gelaten. Als het College moed heeft, dan gaat u gewoon het gesprek aan. Er heerst grote onrust onder de 200 eigenaren van koopgarant woningen. Een initiatief van onze eigen gemeente nota bene! De raad heeft er ooit nog 6 ton voor uitgetrokken om dit te realiseren! Wij kunnen niet doen, alsof wij nu niet eens afweten van de afspraken. Luister naar onze inwoners die door het besluit van het College zich benadeeld voelen. Dat is het minste wat wij kunnen doen. En als je die woningen bijvoorbeeld wilt toedelen aan statushouders, zeg dat dan gewoon tegen de eigenaren. Dan ben je eerlijk en betrouwbaar als overheid bezig. Maar nu gaat het allemaal op een manier waar je bijna geen vinger achter krijgt.
Onze laatste vraag en meeste belangrijke hierin is dus: is de wethouder of het College bereid tot een gesprek met de eigenaren van de koopgarant woningen te organiseren? Graag steun van de wethouder voor de motie. Het geheel is uiteraard vastgelegd in een motie vreemd aan de orde van de dag, die u met uw raadstukken hebt ontvangen.
Pascal Ooms
Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter