Bijdrage SGP over Den Oord in Raad van 12 februari 2019

 In Nieuws

Na jarenlang contact te hebben gehad met meerdere buurtbewoners over dit project, heb ik gezien dat er een grote inzet was om er met elkaar uit te komen. Dat heeft wel heel veel tijd en energie van sommige mensen gekost. Je zou er haast professioneel omwonende voor moeten zijn. Maar toch ligt er nu een plan voor aan de raad dat een eind in de goede richting is, maar nog onvoldoende draagvlak heeft. En dat is een blamage.

Aantal woningen
En daarbij is dé grote hamvraag, hóe kan het dat het proces stuk loopt op een aantal woningen, terwijl de gemeenteraad géén aantal heeft meegegeven. Daar is dus iets vreemds mee aan de hand. De indringende vraag aan de wethouder is dus ook, hoe heeft dit kunnen gebeuren, heeft de gemeente inderdaad het aantal van 48 woningen meegegeven? En waarom is er blijkbaar druk uitgeoefend om tóch tot een bepaald aantal woningen te komen?

Uitgangspunten
De deelnemende partijen stelden samen uitgangspunten op. Daarin stonden ondermeer behartigenswaardige punten als de kleinschaligheid van het project, variatie in hoogte, niet één gesloten bouwmassa, goed aansluiten bij de omgeving, inkijk van nieuw op bestaande bouw vermijden, etc. Door alle partijen is hard gewerkt aan een passend plan, maar resultaat is een plan met onvoldoende draagvlak. Dan moeten we de bewoners niet eenzijdig veroordelen, en er zéker niet vanuit gaan dat zij niets zouden willen. Dat is namelijk onjuist. Er had een plan moeten liggen dat strookt met de nota van uitgangspunten en de startnotitie.

Vrijesectorwoningen
In de tussenrapportage van Mirko Buining, de procesbegeleider, heeft hij geadviseerd op aanpassingen aan te sturen wat betreft de massa en hoogte. Wat heeft de wethouder met de tussenrapportage van hem gedaan? Daarin benoemde hij dat een lager aantal vrijesectorwoningen een oplossing kon bieden.

Draagvlak
Het plan dat nu voorligt voldoet daar dus niet aan. Al is het maar omdat er onvoldoende draagvlak is. Wat we bij dit soort in te vullen gebieden vooral niet moeten willen, is de grenzen met het plan opzoeken. Niet werken met knellende voorstellen die net wel of niet passen. Dat is niet hoe we met de ontwikkeling van Houten om moeten gaan. We dienen te bouwen voor de Houtense woningzoekenden, doorstroming te bevorderen, en tegelijk rekening te houden met het Houtense DNA, het dorpse karakter. De SGP zag dit jaren geleden al aankomen, we moeten vrijvallende postzegels niet laten uitpuilen van woningen.

Kernvraag
De kernvraag is: hoe gaan we om met onze inwoners? Nemen we hen echt serieus? Of worden ze gezien als lastig en onrealistisch. SGP-Houten is van mening dat we mensen die vaak al vele jaren lang hier in ons Houten wonen, niet op deze manier moeten behandelen. In één van de begeleidende stukken wordt genoemd dat bewoners zouden zoeken naar te gedetailleerde antwoorden. Dan denk ik, vind je het gek dat mensen heel precies willen weten wat er staat te gebeuren, na zo’n lang en intensief proces?

Rol wethouder
De wethouder had het zover niet moeten laten komen en regie moeten nemen. Er zijn geen aantallen vastgelegd, dus hij had én heeft alle vrijheid om daar mee te variëren ten einde draagvlak te verkrijgen. Dus wethouder, wacht niet af, en ga aan de slag. Als ik u was had ik het niet zover laten komen vanavond. Haal dit plan van de agenda, kom terug met een beter plan. Minder massief, iets minder woningen, meer draagvlak.

Wouter van den Berg
Fractievoorzitter SGP Houten

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter

Kenner cadeauwindmolens