Bijdrage SGP raadsvergadering 24 november jl. evaluatie windmolenpark

 In Nieuws

De SGP is geschrokken bij het lezen van de evaluatie. Wij hebben altijd gehoord dat de gemeente en de wethouder de situatie onder controle hadden en dat er nauwelijks overschrijdingen waren van normen. Klagende burgers hadden misschien wat tussen de oren, zo werd dan gedacht en soms gezegd. Maar die burgers hadden al die tijd gelijk!

Het was gewaagd om een windpark neer te zetten aan de rand van Houten. Ik vraag nu moed van de gemeenteraad om dit rapport in zijn geheel te omarmen en werkelijk maatregelen voor de omwonenden te nemen die hout snijden. Met zo’n vernietigend rapport in handen moeten wij als bestuursorgaan verantwoordelijkheid nemen, of wij nu voor of tegenstander zijn van de windturbines op deze plek. De optelsom van al die tekortkomingen heeft geleid tot een aantasting van het vertrouwen in de gemeente. Vooral dat laatst is heel ernstig en dat moeten wij als gemeenteraad onszelf ook aantrekken.

SGP Houten is daarom van mening dat de reactie van het College op het rapport, zoals verwoord in een collegebrief, niet gepast is. Het College lijkt in de reactie vooral te willen leren met het oog op de realisatie van een tweede windpark. Een tweede windpark is wat de SGP betreft nog lang niet aan de orde. En zeker niet in ’t Goy. Een van de insprekers bij de bewonersavond over dit rapport was heel duidelijk: er wonen in ’t Goy dan wel minder mensen, maar het zijn geen mindere mensen. Het College gaat in die reactie grotendeels voorbij aan de negatieve elementen in het rapport en de correctieve actie die op korte termijn nodig is. Het College zal hier eerst verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Wij dienen daarom een amendement in, om een beslispunt toe te voegen dat gaat over herstel van vertrouwen.

Herstel van vertrouwen. Hoe doe je dat? Ik vond dat wethouder Rensen dit mooi verwoordde tijdens de klankbordgroep over mensen met klachten in het sociaal domein: ‘vanuit vertrouwen met de inwoner in gesprek gaan, ook al is hij boos’. Onze gemeentelijke vertegenwoordigers in dit dossier hebben dit onvoldoende gedaan. De relatie met Eneco van onze gemeentelijke vertegenwoordigers was beter, dan de relatie met de omwonende met klachten. Het vertrouwen van mensen met klachten in de gemeente is de afgelopen 2 jaar dermate aangetast, dat nieuwe maatregelen die genomen worden bij voorbaat negatief worden benaderd. Wij moeten daar niet licht over doen. Wij hebben daarom onvoldoende vertrouwen dat de wethouder erin zal slagen om het vertrouwen van de bewoners te herstellen. Een nieuw onderzoek naar slagschaduw. Mooi hoor, maar de omwonende wil geen nieuw onderzoek naar zaken die zij al lang ervaren maar maatregelen. Die wil zijn nachtrust terug en bijvoorbeeld zekerheid over de waarde van zijn huis. Wij vinden het niet verkeerd dat de wethouder maatregelen neemt, en vinden de reactie van wethouder aan het begin van de avond beter en anders dan wij eerder in bijvoorbeeld in de reactie van het college in de brief lazen. Toch hebben wij nog vragen bij de reactie van de wethouder. Moet de wethouder geen verantwoordelijkheid nemen voor de conclusies van het rapport? En daarnaast om het vertrouwen te herstellen hadden wij verwacht dat de wethouder aan de kant van omwonende was gaan staan en vanuit daaruit samen met hen maatregelen zou nemen. Geen gelijkheid tussen de partijen, maar eerst naast de bewoners die met 5-0 achterstaan. Gaat dat nu gebeuren? Wij hebben de reactie van bewoners gehoord na de RTG. Deze was weinig bemoedigend. Bewoners geloven niet in de maatregelen van de wethouder. Het spijt ons dit te moeten constateren. Wat vindt de wethouder hiervan, dat bewoners geen vertrouwen in de maatregelen uitspreken? Is er dus wel een basis om dit proces trekken? Wij willen daarom toch de wethouder adviseren om zijn dossier over te dragen aan een collega wethouder. Mocht dit nodig zijn, dan zullen wij de tweede termijn een reactie van de raad vragen.

Ik werk in Gorcum en kom via de A27 Houten in rijden. Ik zie dus dagelijks de windmolens. Uit dakraam van mijn huis kan ik ze ook net zien. Ze staan vaak stil. Daar erger ik mij aan. Met veel bewoners ben ik het eens dat die dingen moeten draaien. Zodat ze nog een beetje op wind draaien en niet alleen op subsidie. Op de huidige locatie ziet de SGP dit niet goed komen. Je zou een eenvoudige rekensom kunnen maken. Het rendement ligt nu op 60%, en zal bij volledige handhaving van de maatwerkvoorschriften nog iets verder dalen. Als je de molens verplaatst naar een locatie waar je wel het beoogde rendement, win je 40%. Trek hier de verplaatsingskosten af en je hebt een business case. Eneco en de wethouder zijn ronduit tegen zo’n berekening. Ik wil daarom de raad vragen of zij een motie van de SGP wil steunen om deze berekening wel te laten uitvoeren, zodat er een win-win situatie ontstaat. En de molens ook daadwerkelijk meer kunnen draaien – op een andere plek. Een aantal partijen hebben aangegeven een motie op dit gebied niet te willen steunen. Daarom heb ik hem aangepast. De meeste overlast veroorzaakt de windmolen dichtbij de wijk. Kunnen wij niet onderzoeken of deze molen verplaatst kan worden? In de motie heb ik het aldus verwoord: onderzoeken of een of meerdere molens kunnen verplaatst worden. Nog even: als wij dit wilt meenemen in een overleg met alle partijen, dan zullen wij hier ook moeten onderzoeken. Ik wil vragen onze motie in dit licht te zien. Motie indienen.

Tenslotte nog wat anders. Uit het rapport blijkt dat bewoners zonne-energie als eerste op de lijst van duurzaamheidsopties plaatsen. Wij willen graag dat het College hier consequenties aan verbindt. SGP Houten heeft steeds gepleit voor het mogelijk maken van grootschalige realisering van zonne-energie. Het College is deze discussie tot op heden uit de weg gegaan. Wel waren wij blij met de zonne-bijeenkomst die door het Lami en o.a. de gemeente Houten is georganiseerd voor agrariërs in ’t Goy. Een grootschalige zonne-initiatief zou kunnen door alle huidige initiatieven te bundelen tot een collectief, waar bewoners en bedrijven in Houten hun daken ter beschikking stellen voor zonne-energie. Bewoners kunnen dan of zelf direct profiteren van zonne-energie door zelfrealisatie op hun eigen dak of op een dak van bijvoorbeeld een ondernemer, sporthal of andere grote oppervlak. De gemeente Houten zou de regie in een dergelijk initiatief moeten pakken. Wij dienen hiertoe een motie in.

Pascal Ooms

Raadslid SGP
Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter