Bijdrage SGP raadsvergadering Collegeprogramma

 In Nieuws

Geachte voorzitter, raadsleden College en andere aanwezigen,

 

Wederom sta ik hier als nummer 2 van de SGP fractie. Deze keer om een reactie te geven op het Collegeprogramma. Gijs had hier willen staan, maar werd wederom geconfronteerd met een sterfgeval in zijn familie. Vorige week overleed zijn schoonvader op de leeftijd van 76 jaar. Vanaf deze plek wil ik Gijs nogmaals condoleren en Gods nabijheid in deze moeilijke tijden toewensen.

 

De dood confronteert ons. Wij zijn vaak druk bezig met van alles. Maken plannen, activiteiten uitvoeren. En dan komt er zomaar een streep door plannen of activiteiten van ons. Dat moet ons  te denken geven, ook in de politiek. Het nieuwe College maakt nieuwe plannen. Wij bespreken ze vandaag. Een nieuwe bestuurstijl, begrotingsevenwicht, een discussie over duurzame energie. Belangrijke onderwerpen. Maar ik hoop ook dat wij ons realiseren dat onze plannen zo breekbaar kunnen zijn. Er kan zomaar een streep door onze plannen heen komen staan. Het College voorziet in 2018 structureel begrotingsevenwicht. Wij zouden ook kunnen zeggen pas in 2018. En dan moet het natuurlijk wel een beetje meezitten. Het roept ons allen op tot  verantwoordelijkheid nemen, om zorgvuldig te handelen, verantwoord om te gaan met budgetten en ons te focussen op het maatschappelijk belang. Maar bij al onze plannen ondertussen niet te vergeten, dankbaar te zijn voor alles wat ons is gegeven. Wij leven nog steeds in een fantastische gemeente. De beste woon en werkgemeente van Nederland, alsdus de Elsevier.

 

Ik heb al eerder een reactie van deze plek gegeven op het beleidakkoord. Dat ga ik niet overdoen. Voor een aantal zaken heb ik de coalitie complimenten gegeven, ook die ga ik niet herhalen. Maar ik wil wel op een tweetal onderwerpen uit het Collegeprogramma reageren: duurzame energie en sociale kracht.

 

Duurzame energie
Het College zet zich voor de realisering van grootschalige duurzame energie op wind. De SGP is  op dit moment geen voorstander van. Wij vragen ons af of dat verstandig is. Wij kunnen over 10 jaar opgescheept zitten met een verouderde energieoptie, die alleen maar financieel rendabel is door het gebruik van subsidies. Zonne-energie daarentegen gooit wel hoge ogen om rendabel te worden.
Het College ziet het betrekken en verbinden van de samenleving als bestuursstijl en de belangrijkste opgave ziet voor de komende periode. Wij roepen het College op de gehele bevolking van Houten te betrekken bij de grootschalige energiediscussie en niet alleen de toevallig direct omwonende van een toekomstig windpark. Wij zullen een motie indienen, waarvan het dictum luidt:

 

–        de realisering van grootschalige duurzame energie niet te veel en te eenzijdig te richten op windenergie;

–        niet alleen actief in gesprek te gaan met de  gehele bevolking van Houten rondom kleinschalige initiatieven op het gebied van groene energie, maar ook rondom de realisering van grootschalige opties;

–        een maatschappelijk debat te organiseren (mogelijk gecombineerd met de evaluatie van het ARK park) met bedrijven, instellingen en inwoners van Houten om wind- en zonne-energieopties te wegen en zodoende (ook meer) draagvlak te realiseren.

 

Sociale kracht
Er staan veel goede zaken in het hoofdstuk sociale kracht van het Collegeprogramma. Zoals het behoud van de huishoudelijke hulp. Minder enthousiast zijn wij op de bezuinigingen in het sociaal domein. De grote omwenteling in het sociale domein moet nog beginnen en wij boeken vast een taakstelling in op de WMO. Wij zullen als SGP hier tegen stemmen door de motie van de CU te steunen. Het is overigens helemaal niet duidelijk of wij tot een bezuiniging kunnen komen, om ook gaat om open einde regelingen. Mensen moeten langer thuis wonen, maar met minder voorzieningen. Het is de vraag of dit wel kan.

In de tweede plaats zijn wij behoorlijk ontstemd over het plan om een voorziening met een bewezen maatschappelijk rendement stevig aan te pakken. Ik heb het natuurlijk over de bibliotheek. Een voorziening, waarvan 200,000 mensen gebruik maken per jaar, op een dergelijke manier aanpakken vinden wij niet behoorlijk. Ook de wijze waarop dit gegaan is, verdient geen schoonheidsprijs. Afgelopen donderdag sprake wij over een nieuwe bestuursstijl. Een voorziening als de bibliotheek, die al lang een belangrijke bijdrage aan de gemeente Houten, op deze wijze de wacht aanzeggen, past dat wel bij bijvoorbeeld een het uitgangspunt voor de bestuursstijl ‘betrokken en verantwoordelijk’?

 

De SGP wil het College te vragen te reageren op de volgende vragen. Waarom heeft het College niet gekozen voor een optie om een bedrag van 300.000 euro op te nemen als bezuiniging in het sociaal en cultureel domein? Om vervolgens in gesprek te gaan met het werkveld om te kijken hoe deze kan worden ingevuld? Dus eerst een inhoudelijk strategieuitwerking en dan keuzes daaraan  verbinden? Zo kon deze 3 ton toch ook ingevuld worden? Onze tweede vraag betreft het theater. Waarom wordt het theater wederom geheel ontzien in de discussie? Ik heb in afgelopen maanden niet één argument gehoord, waarom het theater niet bij de bezuinigingsdiscussie kan worden betrokken. Wij kunnen toch ook met het culturele veld en de gebruikers een plan maken voor een grotere bijdrage uit de maatschappij? Verder verwijzen wij naar de motie van de CU over de bibliotheek, die wij steunen.

 

Tenslotte

De SGP zal het College steunen als zij met goede voorstellen komt. Wij zullen ze positief kritisch tegemoet zien. Wij zullen het raadsvoorstel Collegeprogramma 2014 – 2018 steunen, maar wel kanttekening bij de stemming maken bij: de onttrekkingen uit de beklemde reserve, bibliotheek, wmo voorzieningen en het voorzieningenniveau van de openbare ruimte. Voor de helderheid: de SGP is niet tegen alle ombuigingsvoorstellen, maar wel tegen de manier waarop deze worden ingevuld. Het is nog teveel macro nog en te weinig micro. Wij zullen ons er later over uitspreken, wanneer concrete voorstellen gedaan worden.

Wij wensen het College Gods zegen bij de uitvoer van het Collegeprogramma.

 

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter