Bijdrage SGP raadsvergadering inzake Water en Rioleringsplan 2016-2019

 In Nieuws

Over het algemeen is de SGP positief over de inhoud van dit plan, zoals de innovatieve pilot Riothermie, het vergroenen van parkeervakken, de waterberging bij nieuwbouw, en het onderzoek naar noodzakelijkheid van voorbereiding op buien die eens in de tien of vijftig jaar voorkomen. Er kleeft echter één hele grote maar aan dit raadsvoorstel, als we niet opletten houdt de gemeente geld op zak, dat terug moet naar de burger. Dat zit zo:

 

De rioolheffing is een zogeheten doelbelasting. Als er geld overblijft, moet de doelbelasting omlaag. In die situatie was bij de rioolheffing terecht gekomen. Het college kiest er echter voor om de taken van het oppervlaktewaterbeheer en baggeren toe te voegen aan het Water en Rioleringsplan. Waar de rioolheffing normaal gesproken dus omlaag zou gaan, is de financiële ruimte die er was nu nodig voor taken die eerder uit de algemene middelen werden bekostigd. Je zou kunnen zeggen dat het betalen van de kosten voor het baggeren met de rioolheffing wel erg vergezocht is, maar laten we aannemen dat er inderdaad praktische voordelen zijn, zoals het raadsvoorstel beschrijft.

 

Door het geschuif met taken ontstaat er structureel 200.000 euro financiële ruimte in de algemene exploitatie. Omdat dit ontstaat door taken over te hevelen naar het domein van de rioolheffing, en die daardoor niet omlaag kan, is de gevolgtrekking dat die 200.000 euro rechtstreeks toebehoort aan de Houtense betalers van rioolheffing. Het collega wil straks bij de perspectiefnota pas laten bepalen wat we met dit geld gaan doen, maar dat is ons een brug te ver. Het kan en mag niet zo zijn dat de gemeente dit geld op zak houdt, en uit de portemonnee van Houtenaren weghoudt. Daar hoort het. Ik hoor u denken, 200.000 euro gedeeld door 50.000 inwoners, dat is 4 euro per Houtenaar. Om te beginnen hoeven we niet over anderen te oordelen of ze 4 euro al dan niet nuttig kunnen gebruiken, daarnaast is het structureel geld, ieder jaar dus.

 

Kortom, daar willen wij iets aan doen. Ik hoop dat u een motie steunt die het college opdraagt in de perspectiefnota 200.000 euro lastenverlichting te verwerken, die ten goede komt aan de rioolheffing betalende inwoner.

 

Wouter van den Berg

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter