Bijdrage SGP raadsvergadering inzake woonvisie 2016 – 2025

 In Nieuws
De belangrijkste vraag die wij onszelf moeten stellen bij de Woonvisie is: hoe krijg je zo snel mogelijk de juiste beweging in de markt, zodat de meeste doelgroepen worden bediend?
Er wonen teveel mensen in huizen waar ze nu of op termijn niet willen of kunnen blijven wonen.
De SGP zegt daarom: zet snel en vol in op ouderenhuisvesting. Ik wil even benadrukken: wij zijn niet tegen eengezinswoningen. Maar juist als je inzet op ouderenhuisvesting creëer je juist ruimte voor het vrijkomen van eengezinswoningen.
Ik ga hier nader op in. Twee redenen om vol in te zetten op ouderenhuisvesting:
Reden 1. In het onderzoek woonwensen 50 – 80 uit 2012 in het kader van de Bogerman locatie, gaf 23% van de 50 tot 74 jarigen aan binnen vijf jaar te willen verhuizen en 27% van de 75+ ers. Wij hebben het over een totale populatie van 10,000 ouderen. Daarvan gaf 25% al in 2012 aan binnen vijf jaar te willen verhuizen! Dat zou bij elkaar al meer wezen dan de 1.800 geplande huizen in de Woonvisie.
Reden 2. De ouderen wonen vaak in ruime huizen. Te groot voor henzelf, en weinig aangepast op toekomstige eisen, maar huizen waarin gezinnen graag zouden wonen. De gezinnen die verhuizen, laten op hun beurt dan bijvoorbeeld weer starterswoningen achter. In de Woonvisie staat dat ouderen de langste verhuisketen veroorzaken van alle verhuizers. Dus als wij bouwen voor ouderen en als wij de ouderen weten te verleiden om te verhuizen, dan bedienen wij de meeste doelgroepen met de vrijkomende huizen.
Een belangrijke vraag hierbij is hoe verleid je ouderen te verhuizen? De SGP zegt: Ga met de 55+ ers praten over hoe zij hun woonwensen en kwaliteit van leven in de komende jaren zien. Ga vervolgens aan de slag samen met bewoners, met maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van de bouw, zorg en de gemeente zelf. Wij willen een amendement indienen indienen om deze beweging nu in gang te zetten en niet pas richting 2025.
Omdat het een illusie is om te denken dat ouderen allemaal gaan verhuizen en omdat niet alleen ouderen in sociale huurwoningen hulp nodig hebben bij aanpassingen in huis, handhaven wij de motie WMO aanpassingen.
Als wij vol op ouderenhuisvesting inzetten, dan bouwen wij niet per definitie voor jongeren. Die willen namelijk klein en goedkoop wonen. Die huizen zijn er bijna niet. Ombouw van kantoren vinden wij daarom een goed idee.
Nog een enkele opmerking. Wij willen oproepen de bewoners van de kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal te betrekken bij de uitwerking van de woningbouw opgave voor deze kernen. Zij zijn tot nu toe niet betrokken. Bouw in deze plaatsen heeft een grote impact en zal daarom goed met bewoners overlegd moeten worden wat gebouwd moet worden. Dat komt de leefbaarheid ten goede. Daarom dienen wij hier ook een motie voor in.
Tenslotte nog een punt, wij blijven mordicus tegen hoogbouw. De druk neemt toe om te bouwen, maar mensen wonen in Houten vanwege het groene en open karakter. Die parel willen wij niet verliezen. Ga je eenmaal de hoogte in, dan draai je dat ook niet meer zo makkelijk terug.
Voor de rest kunnen wij ons vinden in de visie.
Pascal Ooms
Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter