Bouwen in Houten Noordwest, Oost of allebei?

 In Columns

Een nadere analyse

De gemeente Houten wil tot en met 2040 5800 woningen bouwen. Een deel daarvan komt in het centrum, langs de Molenzoom en aan de Koppeling. Het is verder niet duidelijk of er in Houten Noordwest of mogelijk in Oost gebouwd gaat worden. Eerst wordt nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om te bouwen in Noordwest en Oost. Dat was een van de uitkomsten van de ‘marathonraadsvergadering’ van meer dan 10 uur, die maar liefst drie avonden besloeg. Nu is het woord aan de samenleving in een referendum.

Bezwaren Houtenaren tegen Ruimtelijke koers

Duizenden Houtenaren hebben hun stem laten horen in het proces om te komen tot een Ruimtelijk Koers voor Houten tot en met 2040. Ruim 400 zienswijzen, een tiental inspreekavonden en een referendumverzoek ondersteund met bijna 4000 handtekeningen, moesten het college van burgemeester en wethouders, en de gemeenteraad tot andere gedachten laten komen over de bouwplannen in Noordwest, centrum en Molenzoom.

Kern van de bezwaren is het verlies van het dorpse karakter, waarbij met name hoogbouwplannen (gebouwen van 5 tot mogelijk 14 lagen), verdichting van het bouwen (minder groen en open ruimte), en bouwen langs de snelweg (Noordwest) met name vanwege gezondheidsrisico’s en het woonmilieu. De meeste Houtenaren twijfelen niet aan de noodzaak van nieuwe woningbouw, en dan met name voor jongeren en ouderen.

Inzet SGP

SGP-Houten heeft al vroeg opgeroepen tot het bouwen in Houten-Oost. Hier is voldoende ruimte om tot 3000 woningen te bouwen in een parkachtig landschap. Daarnaast heeft de SGP zich verzet tegen bouwen langs de snelweg. Bouwen tot 300 meter van de snelweg is volgens de GGD gevaarlijk voor de gezondheid, mengen van wonen en werken is moeilijk te realiseren, en het is financieel moeilijk haalbaar is, en de SGP wil absoluut niet vastgroeien aan Utrecht en daarom een groene buffer behouden tussen Houten en Utrecht.

Om goedkope woningen te realiseren heeft de SGP gepleit voor beperkte bouw van flexwoningen. Bedrijventerrein Doornkade heeft een flinke oppepper nodig. SGP heeft daarom gepleit voor een onderzoek om bedrijven van de Schaft naar de Doornkade te verplaatsen. Een belangrijk bezwaar van de SGP betreft ook de woningbouwanalyse. Er is nooit goed aan Houtenaren gevraagd wat hun woonwensen zijn, men gaat enkel uit van modelmatige gegevens.

Ook heeft de SGP gepleit voor maximale ruimte om Houtenaren voorrang te geven op woningmarkt. Verder deden wij ondermeer een voorstel om het zogenoemde Houtense manifest te omarmen, en wijkgesprekken te organiseren voor de bouwplannen.

Draai in besluitvorming, maar nog geen duidelijkheid

In de marathonraadsvergadering van 19 tot en met 21 januari werd een recordaantal van 77 wijzigingsvoorstellen (moties en amendementen) op één raadsvoorstel ingediend in de Houtense gemeenteraad. Dat zien wij als een teken dat er iets grondig mis is met het raadsvoorstel.

Het college en de collegepartijen hebben sinds april 2020 gepleit voor hoogbouw en bouwen in Houten-Noordwest. Men was expliciet tegen bouwen in Houten-Oost. In de gemeenteraad van afgelopen 21 januari jl. is besloten dat een geleidelijke overgang tussen woonblokken en hoogbouw moet worden gerealiseerd, geen hoogbouw bij entree Oude Dorp wordt gerealiseerd, er tussen Houten Utrecht een groene buffer moet blijven bestaan, een onderzoek moet worden uitgevoerd naar passende woningbouw in Houten Noordwest vanwege gezondheidsredenen, en een onderzoek moet uitgevoerd worden naar bouwen in Houten-Oost, als er minder huizen in Houten-Noordwest kunnen gebouwd worden.

Met name GroenLinks toonde zich niet blij met de mogelijkheid om te bouwen in Houten-Oost, maar ging toch akkoord met het onderzoek. Nadat het onderzoek is uitgevoerd zal een besluit genomen worden over bouwen in Houten-Noordwest en/of Oost.

Onduidelijkheid over vraagstelling referendum

Gelijktijdig met de verkiezingen voor de Tweede Kamer krijgen Houtenaren de mogelijkheid om zich uit te spreken over de bouwplannen in Houten middels een raadgevend referendum. De referendumcommissie heeft de gemeenteraad gevraagd om een duidelijk besluit. Afgelopen 21 januari jl. is het in de gemeenteraad niet duidelijk geworden of de gemeenteraad wil bouwen in Houten-Noordwest of Oost, omdat hier nog nader onderzoek naar gedaan zal worden. Het is onduidelijk wat dit betekent voor de vraag die voorgelegd gaat worden aan de Houtenaren, omdat volgens de referendumverordening alleen gevraagd kan worden naar een voorgenomen besluit. Met andere woorden, omdat er nog geen besluit is genomen of gebouwd gaat worden in Houten-Noordwest of Oost, is het onduidelijk of dit voorgelegd kan worden aan de Houtenaren. Aanstaande dinsdag, 26 januari hopen wij hier duidelijkheid over te krijgen.

SGP laat zich van groene en duurzame kant zien

SGP-Houten pleitte voor behoud van groene buffer tussen Houten en Utrecht (motie aangenomen), steunde een voorstel van Houten Anders! tot behoud van Nieuw Wulven als groene buffer, steunde het voorstel van GroenLinks tot realiseren van minimaal 35 hectaren parklandschap in Houten Oost, stemde voor een voorstel van GroenLinks tot behoud van cultureel en natuurhistorisch erfgoed op Houtense grondgebied, steunde een voorstel van de CU tot behoud van minimaal 25% groen in Noordwest, en gaf ook steun aan een voorstel van D66 voor het formuleren van duurzaam bouwen richtlijnen voor bouwbedrijven.

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter