Debat over aangepaste Sociale Koers

 In Nieuws

Onderstaand de spreektekst van SGP-raadslid Pascal Ooms bij het raadsdebat over de Sociale Koers op 19 mei 2020. Een motie die door SGP-Houten is geïnitieerd werd aangenomen, nog voor de begroting voor 2021 moet de wethouder samen met de raad de meetbaarheid en concretisering van belangrijke doelen verder uitwerken.

Voor ons ligt een herziene sociale koers. Een koers die ons komende jaren moet helpen richting te geven in de keuzes in het sociaal domein. Een belangrijk document. Onze burger heeft recht op duidelijkheid, wat zij kan verwachten :met betrekking tot zorg en inkomen, in geval van een hulpvraag.

Tijdens de vorige vergadering over dit document, heeft de raad unaniem aangegeven, dat de koers onvoldoende was uitgewerkt. Er ligt nu een verbeterde sociale koers. Ik wil mijn waardering daarvoor uitspreken. Bedankt ook voor luisterende houding van wethouder. Waar staan wij nu?

De raad heeft 10 maart 2020 een motie aangenomen, waarbij unaniem opgeroepen werd om: een concreet afwegingskader te formuleren voor de te maken keuzes, meerjarendoelstellingen te formuleren en concrete effectindicatoren, en het beschikbare budget voor doelstellingen aan te geven. Is nu aan deze opdracht voldaan? Het antwoord is nog niet voldoende. Dat werd ook door de wethouder aangegeven tijdens de RTG. Hij gaf aan dat meer tijd nodig was en dat hierbij de begroting nadere uitwerking aan gegeven moet worden.

Ik denk dat het belangrijk is om dan aan te geven, wat nog beter kan.

Laat ik proberen zo concreet mogelijk aan te geven.

De visie en principes zijn helder. De effectindicatoren zijn interssant, maar onvoldoende uitgewerkt. Drie opmerkingen erbij:

  1. Indicatoren zijn een set oude indicatoren, er zijn geen nieuwe toegevoegd. Maar het is toch een nieuwe koers? Dat bevreemd ons;
  2. Het is in geheel niet duidelijk waar de waarden van de indicatoren op gebaseerd zijn. Waarom is de streefwaarde voor eenzaamheid 8,6 in 2020 en in 2023 ook 8,6? Waarom is de indicator percentage mantelzorgers t.o.v. totale bevolking in 2020 41% en voor 2020 44%? Wij hebben geen verklaring in document kunnen vinden. Bovendien gaf de wethouder aan dat waarden effectindicatoren jaarlijks kunnen worden aangepast. Maar wat is de waarde dan van de doelen per 2023, als je er toch niet helemaal echt op stuurt?;
  3. Er klinkt uit effectindicatoren weinig ambitie. De meeste indicatoren hebben zelfde waarde in 2023 tov 2020, alleen de indicatoren voor doelstellingen inwoners respecteren elkaar  de helpende hand moeten hoger zijn; met andere woorden er wordt meer verwacht van de samenleving. Maar het is niet helder waar dat gebaseerd is, en of dat reëel is.

Tenslotte zijn doelen met betrekking tot leidende principes niet geformuleerd. Waarom geen meerjarendoelstelling voor wat integraal werken moet opleveren, of wat effectievere en efficiënte samenwerking moet opleveren?

Dus er zijn duidelijke stappen gezet richting verbetering van de sociale koers, maar er zijn nog open einden of onduidelijkheden. Wij stellen voor om niet de sociale koers weer uit te stellen, maar nog wel een nader moment te pakken om dit nader uit te werken. Daarom willen wij een voorstel doen in vorm van een motie.

Twee laatste opmerkingen.

  • Wij vinden onvoldoende helder benoemd, wat de ondergrens is van hulp. Wij vinden dat als iemand hulp nodig heeft, en deze geïndiceerd is, deze niet mag worden afgewezen op budget gronden. We hebben meegedacht met de PvdA over een motie. Deze is al ingediend.
  • Wij waren en zijn tegen bezuinigingen. Het is opmerkelijk dat inhoudelijke  doelstellingen ontbreken of niet SMART zijn geformuleerd, maar dat bezuinigingen tot komma erin staan. Dat is wederom niet de volgorde die wij wenselijk vinden.
Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter

zonne-energie